Dołącz do naszego zespołu

W związku z rozwojem i świadczeniem ambulatoryjnych usług medycznych dla pacjentów sektora prywatnego (bez umów z NFZ) poszukujemy do współpracy niżej wymieniony personel medyczny:

 • specjalista neurolog
 • specjalista kardiolog (opieka koordynowana POZ – współpraca)
 • diabetolog (opieka koordynowana POZ – współpraca)

Oczekujemy:

 • co najmniej 2-letniego stażu pracy w zakresie posiadanej specjalizacji
 • znajomości przez personel lekarski co najmniej jednego z podanych języków obcych (angielski, niemiecki, włoski) na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z pacjentem
 • sprawnego komunikowania się w zespole
 • dyspozycyjności gwarantującej podjęcie współpracy (praca dzienna zmianowa dotyczy pielęgniarek i asystentek dentystycznych)
 • poważnego podejścia do powierzonych obowiązków i wykonywanej pracy
 • umiejętności posługiwania się komputerem, przeglądarką internetową, drukarkami i kserokopiarką
 • wysokiej kultury osobistej
 • gotowości do podwyższania kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach
 • brak nałogów będzie dodatkowym atutem
 • znajomość oprogramowania Wide Medical Solution Mediqus Przychodnia (lekarze) będzie dodatkowym atutem
 • znajomość oprogramowania SmartDental (lekarze dentyści i asystentki dentystyczne) będzie dodatkowym atutem
Oferujemy pracę w młodym zespole, w nowoczesnej i kompletnie wyposażonej placówce oraz atrakcyjne warunki finansowe.
Jeśli spełniacie Państwo wyżej określone wymagania oraz posiadacie odpowiednio wysoką motywację do podjęcia współpracy i dołączenia do naszego zespołu, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty prosimy uzupełnić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 02.101.926)

Zadzwoń do nas