Leczenie implantologiczne

Implantoprotetyka stomatologiczna, czyli odbudowa uzębienia na implantach osadzonych w kości szczęki lub żuchwy, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i przywrócenie funkcji narządu żucia. Najnowsza technologii implantacji oferuje pacjentom możliwość uzupełnienia braków zębowych w sposób możliwie najbardziej zbliżony do natury. Ta dziedzina współczesnej stomatologii łączy w sobie wiedzę i praktykę z zakresu chirurgii, periodontologii i protetyki.

Implant jest tak naprawdę tytanowym analogiem korzenia zęba, na podstawie którego można wykonać odbudowę protetyczną. Do odbudowy (augmentacji) brakującej tkanki kostnej używamy biomateriałów kościozastępczych. Zabieg chirurgiczny polega na umiejscowieniu implantu w kości szczęki lub żuchwy. Implanty wykonane są z tytanu. Materiał ten jest obojętny (biokompatybilny) dla organizmu człowieka.

Stosujemy nowoczesny i uniwersalny system implantologiczny AB Dental, od lat z powodzeniem stosowany w wielu krajach Europy, USA i Kanadzie.

System ten stwarza bardzo szerokie możliwości zarówno w optymalnym doborze implantu do warunków klinicznych, jak również wykonaniu dowolnej pracy protetycznej. Szczególnym atutem systemu AB Dental  jest niezwykła precyzja wykonania poszczególnych elementów.

Zabieg wszczepienia implantu śródkostnego jest zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu miejscowym, przy użyciu systemu komputerowego The Wand lub na życzenie pacjenta w analgosedacji. Jest to zabieg wieloetapowy i rozciągnięty w czasie, składający się z:

 • konsultacji, obrazowania panoramicznego lub tomografii komputerowej, diagnozy
 • zaplanowania zabiegu, projektowania części protetycznej
 • przygotowania do zabiegu np. poprzez umieszczenie biomateriału kościozastępczego w przypadku ubytku kości lub chorób kości
 • wszczepienia implantu
Trzy implanty po wszczepieniu w kość żuchwy

Trzy implanty po wszczepieniu w kość żuchwy

Rana po zabiegu chirurgicznym

Rana po zabiegu chirurgicznym

Zdjęcie RVG po implantacji

Zdjęcie RVG po implantacji

 • usunięcia szwów chirurgicznych po 7-10 dniach
 • okresu wygajania implantu (3-6 miesięcy), zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością (osseointegracja),
 • odsłonięcia implantu (nacięcia błony śluzowej w znieczuleniu miejscowym) i założenie śruby gojącej na okres ok. 2 tygodni
Widok śluzówki ze śrubą gojącą

Widok śluzówki ze śrubą gojącą

Wygląd śluzówki po usunięciu śruby gojącej

Wygląd śluzówki po usunięciu śruby gojącej

 

 •  pobrania wycisku anatomicznego do wykonania uzupełnienia protetycznego (korony)
Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Wycisk z transferem wyciskowym metodą otwartą

Wycisk z transferem wyciskowym metodą otwartą

 • przykręcenia łącznika
Łącznik dokręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

 • zamocowania uzupełnienia protetycznego (korony lub protezy)
Widok wewnątrzustny gotowej korony

Widok wewnątrzustny gotowej korony

 • wizyt kontrolnych zgodnie z zaleceniem pozabiegowym

Poza systemem implantologicznym AB Dental możemy także zaproponować do uzupełnień zębów przednich (od 5 do 5) implanty włoskiej szkoły implantologii małoinwazyjnej, czyli wszczepy (śruby bikortykalne) wg Dra Dino Garbaccia. Wszczepy tego typu wykonywane są z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, a technologia ta poparta jest bardzo bogatą statystyką i badaniami kliniczno- histologicznymi. Ogromną zaletą tej technologii jest uzyskanie oczekiwany efektu szybciej, taniej i na wiele lat. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że odbudowa protetyczna jest znacząco tańsza niż w przypadku implantoprotetyki tradycyjnej.

Wszczep Garbaccia jest małoinwazyjny, ze względu na niewielką średnicę wszczepu (części wewnątrzkostnej), a procedura chirurgiczna nie wymaga nacinania i szycia dziąsła. Sama śruba jest wykonana ze stopu tytanu, co zapewnia pełną biokompatybilność. Niewymagany jest okres kilkutygodniowego oczekiwania na osteointegrację, równocześnie sama ingerencja w kość jest znacznie mniejsza niż w innych systemach implantologicznych. Zazwyczaj nie jest wymagane badanie tomograficzne (wystarczy szybki skan panoramiczny) ani dodatkowe zabiegi augmentacyjne kości.

Przypadek 1

 • stan przed zabiegiem implantacji

Pantomogram cyfrowy przed zabiegiem. Brak zęba 31, ząb 41 do ekstrakcji

 • cyfrowe RVG śródzabiegowe

 • po ekstrakcji zęba 41 i implantacji w rejonie zębów 41-31

 • żuchwa z koronami tymczasowymi

 • stan po zacementowaniu koron ostatecznych po okresie gojenia


Przypadek 2

 • stan przed zabiegiem implantacji

Brak zęba 11. Ekstrakcja wykonana w innym gabinecie

 • po implantacji śruby bikortykalnej

Śruba bikortykalna w miejscu zęba 11

Śruba bikortykalna w miejscu zęba 11

 • korona tymczasowa na implancie

Implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem

 • po zacementowaniu korony ostatecznej kilka dni po zabiegu

Zalety implantoproptetyki małoinwazyjnej są zatem nie do podważenia. Pacjent nie powinien po zabiegu implantacji doświadczyć bólu i obrzęku. Jest to więc dla niego procedura atraumatyczna, korzystana czasowo i ekonomicznie, a natychmiastowa stabilizacja wszczepu gwarantuje, że pacjent może opuścić gabinet z implantem i koroną.

Nowoczesna implantoprotetyka daje możliwość uzupełnienia nie tylko pojedynczych braków międzyzębowych, ale także braków bardziej rozległych do bezzębia włącznie. Wykonujemy także zabiegi towarzyszące implantologii, takie jak podniesienie dna zatoki.

W załączeniu praca naukowa obejmująca studium przypadku zabiegów implantacji u sześciu pacjentów. Zabiegi przeprowadzano w Poradni Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji w Tychach oraz w Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologicznym w Sosnowcu przez zespół lekarzy:

 • dr.n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, specjalista Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji w Tychach
 • lek. dent Krzysztof Zieliński, specjalista Protetyki Stomatologicznej, Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne w Sosnowcu

pdficon
Lekarze posiadają Europejski Certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej.

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-14
13-20
13-20
8-14
8-14

Specjalizacja: protetyka stomatologiczna
Umiejętność: implantologia stomatologiczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka biograficzna:
Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Studia ukończył w 2006 roku. Przez cały okres studiów był nagradzany stypendium naukowym.
W latach 2008-2012 odbywał staż specjalizacyjny z Protetyki Stomatologicznej w trybie rezydenckim w Poradni Protetyki i Dysfunkcji przy Katedrze Dysfunkcji i Ortodoncji w Zabrzu, prowadząc także zajęcia dydaktyczno-kliniczne ze studentami SUM (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego).
Od 2012 roku jest dyplomowanym specjalistą protetyki stomatologicznej. W 2013 roku zakończył cykl szkoleń implantologicznych uzyskując Certyfikat Umiejętności z Implantologii Stomatologicznej OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) oraz Certyfikat BDIZ EDI (European Association of Dental Implantologists).
W roku 2017 uzyskał certyfikat włoskiej szkoły implantologii małoinwazyjnej Dra Dino Garbaccio.
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.
Jest współautorem prac naukowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych oraz aktywnym członkiem PTDNŻ (Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia) i OSIS.
W kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z protetycznym leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, chirurgia implantacyjna, leczenie implantologiczno-protetyczne oraz chirurgia stomatologiczna.
Pochodzi z rodziny z tradycjami medycznymi: matka jest lekarzem dentystą, a siostra specjalistą medycyny rodzinnej. Żona jest lekarzem anestezjologiem.
Z Centrum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale związany od 2006 roku, gdzie pełni funkcje Kierownika Działu Stomatologii i Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Scroll To Top