Leczenie implantologiczne

Implantoprotetyka stomatologiczna, nazywana inaczej odbudową uzębienia, w której wykorzystuje się implanty osadzone w kości szczęki lub żuchwy, pozwala na osiągnięcie trwałego efektu estetycznego i przywrócenie funkcji narządu żucia. Jest to dziedzina współczesnej stomatologii, która łączy w sobie wiedzę i praktykę z zakresu chirurgii, periodontologii i protetyki. Najnowsza technologia implantacji oferuje pacjentom możliwość uzupełnienia braków zębowych w sposób możliwie najbardziej zbliżony do natury ? implant wygląda niemal jak naturalny ząb pacjenta. Najwyższej jakości implanty mają tu duże znaczenie. Ta dziedzina współczesnej stomatologii łączy w sobie wiedzę i praktykę z zakresu chirurgii, periodontologii i protetyki.

Rzetelne wykonanie implantów na Śląsku

mplant jest tak naprawdę tytanowym analogiem korzenia zęba, na podstawie którego można wykonać odbudowę protetyczną. Do odbudowy (augmentacji) brakującej tkanki kostnej używamy biomateriałów kościozastępczych. Implant jest umieszczany w kości szczęki lub żuchwy w trakcie zabiegu chirurgicznego. Implanty wykonane są z tytanu, który jest materiałem obojętnym (biokompatybilny) dla organizmu człowieka. Dlatego implanty są całkowicie bezpieczne dla pacjentów.
Stosujemy nowoczesny i uniwersalny system implantologiczny AB Dental, który od lat z powodzeniem stosowany jest w wielu krajach Europy, USA i Kanadzie. Implanty dobierane dzięki temu systemowi dają bardzo szerokie możliwości zarówno w optymalnym ich doborze do warunków klinicznych, jak również wykonaniu dowolnej pracy protetycznej. Implanty od systemu AB Dental to przykład niezwykłej precyzji wykonania poszczególnych elementów.
System ten stwarza bardzo szerokie możliwości zarówno w optymalnym doborze implantu do warunków klinicznych, jak również wykonaniu dowolnej pracy protetycznej. Szczególnym atutem systemu AB Dental jest niezwykła precyzja wykonania poszczególnych elementów.

Na czym polega zabieg wszczepienia implantów?

Zabieg wszczepienia, jeśli chodzi o implant śródkostny, jest zazwyczaj wykonywany w znieczuleniu miejscowym, przy użyciu systemu komputerowego The Wand lub na życzenie pacjenta w analgosedacji. Jest to zabieg wieloetapowy i rozciągnięty w czasie, składający się z:
 • konsultacji, obrazowania panoramicznego lub tomografii komputerowej, diagnozy
 • zaplanowania zabiegu, projektowania części protetycznej
 • przygotowania do zabiegu np. poprzez umieszczenie biomateriału kościozastępczego w przypadku ubytku kości lub chorób kości
 • wszczepienia implantu
 • usunięcia szwów chirurgicznych po 7-10 dniach
 • okresu wygajania implantu (3-6 miesięcy), implant zrasta się z kością (osteointegracja),
 • implant zostaje odsłonięty (nacięcia błony śluzowej w znieczuleniu miejscowym) i założenie śruby gojącej na okres ok. 2 tygodni
 • pobrania wycisku anatomicznego do wykonania uzupełnienia protetycznego (korony)
 • przykręcenia łącznika
 • zamocowania uzupełnienia protetycznego (korony lub protezy)
 • wizyt kontrolnych zgodnie z zaleceniem pozabiegowym
Metoda małoinwazyjna ? implanty na wiele lat
Poza systemem implantologicznym AB Dental możemy także zaproponować do uzupełnień zębów przednich (od 5 do 5) implanty włoskiej szkoły implantologii małoinwazyjnej, czyli wszczepy (śruby bikortykalne) wg Dra Dino Garbaccia. Implanty tego typu wykonywane są z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, a technologia ta poparta jest bardzo bogatą statystyką i badaniami kliniczno- histologicznymi. Ogromną zaletą tej technologii jest uzyskanie oczekiwany efektu szybciej, taniej i na wiele lat. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że odbudowa protetyczna jest znacząco tańsza niż w przypadku implantoprotetyki tradycyjnej.
Wszczep Garbaccia jest małoinwazyjny, ze względu na niewielką średnicę wszczepu (części wewnątrzkostnej), a procedura chirurgiczna nie wymaga nacinania i szycia dziąsła. Sama śruba, na której osadzony jest implant, jest wykonana ze stopu tytanu, co zapewnia pełną biokompatybilność. Niewymagany jest okres kilkutygodniowego oczekiwania na osteointegrację, równocześnie sama ingerencja w kość jest znacznie mniejsza niż w innych systemach implantologicznych. Zazwyczaj nie jest wymagane badanie tomograficzne (wystarczy szybki skan panoramiczny) ani dodatkowe zabiegi augmentacyjne kości.

Przypadek 1

 • stan przed zabiegiem implantacji – zanim implant został osadzony
 • cyfrowe RVG śródzabiegowe
 • po ekstrakcji zęba 41 i implantacji w rejonie zębów 41-31
 • żuchwa z koronami tymczasowymi
 • stan po zacementowaniu koron ostatecznych po okresie gojenia

Przypadek 2

 • stan przed zabiegiem implantacji – zanim implant został osadzony
 • po implantacji śruby bikortykalnej
 • korona tymczasowa na implancie
 • po zacementowaniu korony ostatecznej kilka dni po zabiegu

Przypadek 3

 • stan przed zabiegiem implantacji – zanim implant został osadzony
 • po implantacji śruby bikortykalnej
 • cyfrowe RVG śródzabiegowe
 • korona tymczasowa na implancie
 • po zacementowaniu korony ostatecznej kilka dni po zabiegu

Korzyści płynące z korzystania z implantów w stomatologii

Zalety implantoproptetyki małoinwazyjnej są zatem nie do podważenia. Pacjent nie powinien po zabiegu podczas którego został założony implant nie powinien odczuwać bólu i obrzęku. Jest to więc dla niego procedura atraumatyczna, korzystna czasowo i ekonomicznie, a natychmiastowa stabilizacja wszczepu gwarantuje, że pacjent może opuścić gabinet z implantem i koroną.
Nowoczesna implantoprotetyka daje możliwość uzupełnienia nie tylko pojedynczych braków międzyzębowych, ale także braków bardziej rozległych do bezzębia włącznie. Wykonujemy także zabiegi towarzyszące implantologii, takie jak podniesienie dna zatoki.
W załączeniu praca naukowa obejmująca studium przypadku zabiegów implantacji u sześciu pacjentów. Zabiegi przeprowadzano w Poradni Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji w Tychach oraz w Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologicznym w Sosnowcu przez zespół lekarzy:
 • dr.n. med. Aleksandra Nitecka-Buchta, specjalista Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji w Tychach
 • lek. dent Krzysztof Zieliński, specjalista Protetyki Stomatologicznej, Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne w Sosnowcu

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński, OSIS-EDI

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  14-20 14-20      

Specjalizacja:
protetyka stomatologiczna

Umiejętność:
implantologia stomatologiczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka biograficzna:
Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Studia ukończył w 2006 roku. Przez cały okres studiów był nagradzany stypendium naukowym. W latach 2008-2012 odbywał staż specjalizacyjny z Protetyki Stomatologicznej w trybie rezydenckim w Poradni Protetyki i Dysfunkcji przy Katedrze Dysfunkcji i Ortodoncji w Zabrzu, prowadząc także zajęcia dydaktyczno-kliniczne ze studentami SUM (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego).

Od 2012 roku jest dyplomowanym specjalistą protetyki stomatologicznej.

W 2013 roku zakończył cykl szkoleń implantologicznych uzyskując Certyfikat Umiejętności z Implantologii Stomatologicznej OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) oraz Certyfikat BDIZ EDI (European Association of Dental Implantologists). W roku 2017 uzyskał certyfikat włoskiej szkoły implantologii małoinwazyjnej Doktora Dino Garbaccio.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach. Jest współautorem prac naukowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych oraz aktywnym członkiem PTDNŻ (Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia) i OSIS-EDI. W kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z protetycznym leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, chirurgia implantacyjna, leczenie implantologiczno-protetyczne oraz chirurgia stomatologiczna.

Pochodzi z rodziny z tradycjami medycznymi: matka jest emerytowanym lekarzem dentystą, a siostra specjalistą medycyny rodzinnej. Żona jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii.

Z Centrum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale związany od 2006 roku, gdzie pełni funkcje Kierownika Działu Stomatologii i Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Zadzwoń do nas