Compensa

W ramach umowy z TU Compensa oferujemy zakres usług medycznych ograniczony do:

  • podstawowej opieki medycznej: lekarze rodzinni i pediatra
  • konsultacji lekarzy specjalistów, m.in.: dermatolog, endokrynolog, kardiolog, neurolog, ortopeda
  • wizyt domowych lekarza rodzinnego na terenie Sosnowca
  • iniekcji domięśniowych i dożylnych wykonywanych ambulatoryjnie
  • szerokiego zakresu diagnostyki: laboratorium, RTG, USG, EKG, spirometria
  • szczepień ochronnych: p/grypie, p/WZW lub preparatami zakupionymi przez pacjenta
  • stomatologii zachowawczej z endodoncją (30% opłaca pacjent)

Oferta nie obejmuje zabiegów medycznych (np. krio / elektrochirugicznych) i poszerzonej diagnostyki oraz konsultacji specjalisty laryngologa i konsultacji profesorskich (specjalisty chorób wewnętrznych, specjalisty nefrologa i specjalisty hipertensjologa).
Zakres świadczeń zależny jest od pakietu ubezpieczenia.
Świadczenia wykonane poza pakietem rozliczane są na warunkach komercyjnych.

Zadzwoń - Call us