COVID-19 test wymazowy antygenowy

Szybki test kasetkowy, przeznaczony do jakościowej detekcji antygenu wirusa SARS-CoV-2 metodą immunochromatograficzną w wymazie pobranym z nosogardzieli lub jamy ustno-gardłowej. Niniejszy test wykrywa antygen Ag koronawirusa SARS-CoV-2 (białko N) w pobranej próbce materiału biologicznego (w wymazie).
Obecność antygenów Ag oronawirusa SARS-CoV-2 świadczy o wciąż aktualnym zarażeniu wirusem SARS-CoV-2 oraz o możliwości dalszej transmisji koronawirusa od zarażonej osoby. Test poprawnie wykrywa warianty wirusa SARS-CoV-2: wariant brytyjski (Alfa), brazylijski (Gamma), południowoafrykański (Beta) i wariant indyjski (Delta).
Testy antygenowe zostały uznane za równoważne z testami genetycznymi wykonanymi metodą RT-PCR. Wyniki testu mają wyłącznie charakter kliniczny i nie mogą samodzielnie stanowić podstawy do postawienia diagnozy.

Czas pomiaru to 15 minut. Konieczne umówienie się na wykonanie testu.

Czułość testu (zdolność wykrywania wszystkich osobników rzeczywiście chorych, czyli test czuły powinien dawać małą liczbę osób z wynikami fałszywymi – 100% oznacza, że wszystkie osoby posiadające antygen wirusa zostały rozpoznane): 96,4%
Swoistość testu (zdolność wykrywania osobników rzeczywiście zdrowych, czyli test swoisty powinien dawać małą liczbę osób z fałszywie ujemnym wynikiem – co poprawnie wyklucza posiadanie antygenów wirusa): 99,8%
Wynik dodatni (pozytywny) w tym rodzaju testu świadczy o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 Pozytywne wyniki testu nie wykluczają koinfekcji innymi patogenami.
Wynik ujemny badania wskazanie na brak antygenu wirusa SARS-CoV.
Negatywne wyniki testu nie eliminują możliwości zakażenia innym koronawirusem z wyjątkiem SARS-CoV. Negatywny wynik testu może wystąpić, jeśli poziom wyekstrahowanego antygenu w próbce jest niższy niż czułość testu.
Ograniczenia:
1. Podczas badania należy ściśle przestrzegać procedury, środków ostrożności i interpretacji wyników.
2. Test należy stosować do wykrywania antygenu COVID-19 w wymazach z noso-gardzieli lub z gardła.
3. Za pomocą tego testu jakościowego ani wartość ilościowa, ani przyrost stężenia antygenu COVID-19 nie mogą być określone.
4. Nieprzestrzeganie procedury testowej i błędna interpretacja może negatywnie wpłynąć na wyniki testu i/lub powodować nieprawidłowe wyniki.
5. Negatywny wynik testu może wystąpić, jeśli poziom wyekstrahowanego antygenu w próbce jest niższy niż czułość testu.
6. W celu uzyskania większej dokładności badań zaleca się dodatkowe badania kontrolne przy użyciu innych metod laboratoryjnych.
7. Wyniki testu muszą być przeanalizowane z innymi danymi dostępnymi dla lekarza.
8. Negatywny wynik testu już nie eliminuje możliwości zakażenia SARS-CoV-2. Wynik należy potwierdzić hodowlą wirusów, testem molekularnym lub metodą ELISA.
9. Pozytywne wyniki testu nie wykluczają koinfekcji innymi patogenami.
10. Negatywne wyniki testu nie eliminują możliwości zakażenia innym koronawirusem z wyjątkiem SARS-CoV.
11. Dzieci mają tendencję do usuwania wirusa przez dłuższy czas niż dorośli, co może powodować różnice w określaniu czułości między dorosłymi i dziećmi.
Test, zlecony przez lekarza, podlega refundacji NFZ jako spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa NFZ nr 42/2021/DSOZ z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawowania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Test posiada certyfikat CE i pochodzi z oficjalnej polskiej dystrybucji.
Zadzwoń do nas