Kontakt

Uni-Med Cen­trum
Medyczno-Stomatologiczne 

PL-41-200 Sosno­wiec,
ul. Kuku­łek 45

wizytowka

Zeska­nuj smart­fo­nem naszą wizytówkę

klik­nij aby uzy­skać wska­zówki dojazdu

Telefony

Telefony

Tele­fony:

  • (00 48) 327852255 - Pod­sta­wowa i spe­cja­li­styczna opieka zdrowotna
  • (00 48) 327852256 - Sto­ma­to­lo­gia, pro­te­tyka, implantologia
  • (00 48) 327979756
  • (+48) 517422112 - komór­kowy, reje­stra­cja ogólna, lekarz dyżurny

Adresy e-mail

Adresy e-mail

e-mail ogólny:
przychodnia@uni-med.com.pl

e-mail działu sto­ma­to­lo­gii:
stomatologia@uni-med.com.pl

NIP, REGON, numer konta bankowego

NIP, REGON, numer konta bankowego

NIP: 644-283-86-31

REGON: 276774756-00016

Księga reje­strowa pod­mio­tów lecz­ni­czych: 000000014446-W-24

Konto ban­kowe w Idea Bank: 31 1950 0001 2006 0163 5450 0002

PayPal.Me: płat­ność PayPal

Umowy ze ŚOW NFZ

Umowy ze ŚOW NFZ

Pod­sta­wowa Opieka Zdro­wotna: 125/210512/01/2017

Ambu­la­to­ryjna Opieka Spe­cja­li­styczna: 125/210512/02/1/2017

Lecze­nie sto­ma­to­lo­giczne: 125/210512/07/2017

Regu­la­min porządkowy

Regu­la­min porządkowy

Pełna treść doku­mentu: Regu­la­min Porząd­kowy

 

Scroll To Top