Wizyty domowe Sosnowiec

Lekarz rodzinny (POZ) realizuje wizyty domowe w miejscu pobytu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej. Wizyty domowe mogą być realizowane zarówno w godzinach pracy zakładu POZ, do którego złożona została deklaracja jak i po godzinach jego funkcjonowania. Wówczas potrzebę wizyty domowej należy zgłaszać do świadczeniodawcy zabezpieczającego godziny nocne oraz dni wolne od pracy (w Sosnowcu POLMED i Szpital Miejski).

Lekarz rodzinny Uni-Med na wizytach domowych w Sosnowcu

Świadczenia w domu chorego udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia świadczenia udzielane są przez zespoły ratownictwa medycznego.

Wizyty domowe realizowane są w godzinach od 13.00 do 15.00, pod warunkiem zgłoszenia wizyty do godz. 12.00

Dla pacjentów posiadających aktywną deklarację wyboru lekarza POZ i potwierdzone w eWUŚ prawo do świadczeń zdrowotnych lub ubezpieczenie w firmach ubezpieczeniowych świadczenia są bezpłatne.

Dodatkowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 10 do 18 udzielamy odpłatnych świadczeń medycznych w przychodni lub w miejscu pobytu pacjenta. Wizyty specjalisty medycyny rodzinnej (leczenie dorosłych i dzieci) realizujemy na terenie następujących miast: Sosnowca, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Mysłowic i Katowic.

Informacje i zgłoszenia wizyty domowych przyjmujemy pod numerami telefonów:

  • 327852255
  • 517422112
Zadzwoń do nas