Prawa pacjenta

Prawa pacjenta zostały określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).
Od dnia 01.07.2010 r. w strukturach Oddziałów Wojewódzkich NFZ nie funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta.
Prezes Rady Ministrów powołał niezależny organ – Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 46
Infolinia dla pacjentów: 800-190-590.

Rzecznik rozpatruje skargi w odniesieniu do:

 • Prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawa pacjenta do informacji
 • Prawa do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 • Prawa pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • Prawa do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawa pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawa zgłoszeniu sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia
 • Prawa pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • Prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
Ulotka informacyjna o prawach pacjenta Biura RPP
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 2008 roku (tekst_ujednolicony
Karta praw pacjenta – pełny tekst
Okresy przechowywania dokumentacji medycznej – Art.29
Obowiązek informacyjny RODO o przetwarzaniu danych osobowych

Skargi i wnioski można składać w formie pisemnej do kierownika medycznego.

Karty szczepień

Informujemy, iż na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 182 poz. 1086) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w szczególności § 9 – 11, nie jest możliwe przekazanie karty uodpornień rodzicom / opiekunom dziecka.

Karta przesyłana jest do nowowybranego świadczeniodawcy po otrzymaniu raportu zwrotnego o deklaracjach POZ z systemu informatycznego NFZ. Zwykle następuje do 2 miesięcy od daty podpisania nowej deklaracji wyboru lekarza POZ i nie jest to zależne od NZOZ Uni-Med.

Proces udzielania świadczeń medycznych realizowany jest zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Scroll To Top