Spirometria

 

Badanie spirometryczne jest nieinwazyjnym badaniem pozwalającym ocenić stan dróg oddechowych oraz wydajność płuc. Informacje uzyskane podczas tego badania są przydatne do oceny niektórych schorzeń płuc:

oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w skrócie POChP.

spirometryPOChP jest obecnie jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności na całym świecie – zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów.

Choroba charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przed drogi oddechowe, co niekorzystnie wpływa na stan płuc narażonych na szkodliwe pyły lub gazy, w tym dym papierosowy.

Główne objawy POChP to:

  • przewlekły kaszel
  • odksztuszanie plwociny
  • duszność wysiłkowa
Najważniejszym czynnikiem rozwoju POChP jest palenie papierosów. Inne czynniki środowiskowe to intensywne narażenie zawodowe na pyły i substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Przyczyną może być także tzw. bierne palenie, na skutek długotrwałego przebywania w pomieszczeniu, w którym są palone papierosy. Badanie to jest krótkie i bezbolesne. Polega ono na wykonywaniu przez pacjenta w różny sposób wdechów i wydechów przez jednorazowy ustnik aparatu zgodnie z poleceniami lekarza wykonującego badanie. Aparat rejestruje ilość i sposób przepływu powietrza w określonym czasie. Niektóre wyniki są uzyskiwane podczas normalnego oddychania inne wymagają nasilonego wydechu. Po przetworzeniu danych komputer prezentuje raport z badania i oprócz wartości takich jak m.in.:spirometry-Spida5
  • pojemność życiowa płuc (FVC)
  • wskaźnik FEV1 (stopień zwężenia oskrzeli)
  • objętość wydychanego powietrza
  • opór dróg oddechowych
kreśli pętlę objętość-czas, kalkuluje wiek płuc stosowny wyników pomiarów, wieku, wagi, wzrostu i rasy badanego.

Na podstawie zmierzonych parametrów lekarz ocenia stan płuc, potwierdza i określa ewentualny stopień zaawansowania choroby lub ją wyklucza.

Badanie powinny okresowo wykonywać osoby narażone na długotrwałe przebywanie w zapylonych środowiskach oraz mające kontakt z chemikaliami.

Badania spirometryczne wykonujemy aparatem BTL-08 SpiroPro z pełną ana­lizą i inter­pre­ta­cją badania. Dysponujemy też spirometrem komputerowym MicroGP firmy Micro Medical (Cardinal Health).

 

Comments

comments

Nasi lekarze

Lekarz Magdalena Zielińska-Herczak

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komercyjne 10-18

Specjalizacje: medycyna rodzinna
Umiejętności: wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie badań usg jamy brzusznej, wykonywanie usg tarczycy
Zainteresowania zawodowe: leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej – matka i brat są lekarzami dentystami.
W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka. Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada certyfikowane umiejętności wykonywania badań usg: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz tarczycy), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo. W 2017 roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny „Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej”, zdając egzamin i uzyskując kolejny certyfikat w diagnostyce ultrasonograficznej.
Jest lekarzem konsultującym w Prywatnym Domu Seniora „Oaza Spokoju” w Sosnowcu.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów.
Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Comments

comments

Scroll To Top