Spirometria

Badanie spirometryczne jest nieinwazyjnym badaniem pozwalającym ocenić stan dróg oddechowych oraz wydajność płuc. Informacje uzyskane podczas tego badania są przydatne do oceny niektórych schorzeń płuc:
 • astmy
 • zapalenia oskrzeli
 • rozedmy płuc
 • duszności
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, w skrócie POChP
 • oraz dysfunkcji układu oddechowego po ciężkim przechorowaniu COVID-19
POChP jest obecnie jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności na całym świecie – zajmuje obecnie czwarte miejsce wśród przyczyn zgonów.
Choroba charakteryzuje się ograniczeniem przepływu powietrza przed drogi oddechowe, co niekorzystnie wpływa na stan płuc narażonych na szkodliwe pyły lub gazy, w tym dym papierosowy.
Główne objawy POChP to:
 • przewlekły kaszel
 • odksztuszanie plwociny
 • duszność wysiłkowa
Najważniejszym czynnikiem rozwoju POChP jest palenie papierosów. Inne czynniki środowiskowe to intensywne narażenie zawodowe na pyły i substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Przyczyną może być także tzw. bierne palenie, na skutek długotrwałego przebywania w pomieszczeniu, w którym są palone papierosy. Badanie to jest krótkie i bezbolesne. Polega ono na wykonywaniu przez pacjenta w różny sposób wdechów i wydechów przez jednorazowy ustnik aparatu zgodnie z poleceniami lekarza wykonującego badanie. Aparat rejestruje ilość i sposób przepływu powietrza w określonym czasie. Niektóre wyniki są uzyskiwane podczas normalnego oddychania inne wymagają nasilonego wydechu. Po przetworzeniu danych komputer prezentuje raport z badania i oprócz wartości takich jak m.in.:
 • pojemność życiowa płuc (FVC)
 • wskaźnik FEV1 (stopień zwężenia oskrzeli)
 • objętość wydychanego powietrza
 • opór dróg oddechowych

kreśli pętlę objętość-czas, kalkuluje wiek płuc stosowny wyników pomiarów, wieku, wagi, wzrostu i rasy badanego.
Na podstawie zmierzonych parametrów lekarz ocenia stan płuc, potwierdza i określa ewentualny stopień zaawansowania choroby lub ją wyklucza.

Badanie powinny okresowo wykonywać osoby narażone na długotrwałe przebywanie w zapylonych środowiskach oraz mające kontakt z chemikaliami.

Badania spirometryczne wykonujemy aparatem BTL-08 SpiroPro z pełną analizą i interpretacją badania. Dysponujemy też spirometrem komputerowym MicroGP firmy Micro Medical (Cardinal Health).

Od 2022 roku, po pandemii COVID-19, dysponujemy e-Spirometrami Spirobank OXI i AioCare, które możemy bezpłatnie wypożyczać pacjentom, w celu ciągłego monitorowania w warunkach domowych. Pacjent, poprzez połączenie urządzenia ze smartfonem, zdalnie przekazuje wyniki pomiarów bezpośrednio do lekarza. Dzięki temu opieka nad pacjentem z pocovidowymi uszkodzeniami układu oddechowego może być pod ścisłą i stałą kontrolą lekarza.

Nasi lekarz

Magdalena Zielińska-Herczak

specjalista medycyny rodzinnej

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8-11 8-11

13-18

13-18

8-13 

13-18

Specjalizacje:
medycyna rodzinna

Umiejętności:
wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie diagnostyki usg jamy brzusznej, wykonywanie diagnostyki usg narządów szyi (tarczycy, przytarczyc, ślinianek i węzłów chłonnych szyi)

Zainteresowania zawodowe:
leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej - matka i brat są lekarzami dentystami. W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka.

Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada certyfikowane umiejętności wykonywania badań usg i usg doppler: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz narządów szyi), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo.

W 2017 roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny "Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej", zdając egzamin i uzyskując kolejny certyfikat w diagnostyce ultrasonograficznej. Dwa lata później ukończyła, uzyskując kolejny certyfikat, szkolenie praktyczne z diagnostyki ultrasonograficznej narządów szyi: tarczycy, przytarczyc, ślinianek i węzłów chłonnych szyi.

W latach 2015-2019 była lekarzem konsultującym w Prywatnym Domu Seniora "Oaza Spokoju" w Sosnowcu.

W marcu 2019 roku otrzymała medal i tytuł Lekarza Rodzinnego Roku w Sosnowcu w Plebiscycie Hipokrates 2018. Ponownie to wyróżnienie otrzymała w listopadzie 2022 roku w Plebiscycie Hipokrates 2022 w Sosnowcu wśród lekarzy rodzinnych.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów. Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Ostatnio pokochała zieloną Azję i ... Bieszczady. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Zadzwoń do nas