DiLO

Pacjenci chorzy onkologicznie ? ze względu na rodzaj schorzenia ? muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

W naszej przychodni Szybką terapię onkologiczną prowadzimy w poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), gdzie specjaliści medycyny rodzinnej, w uzasadnionych przypadkach, po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych i postawieniu wstępnej diagnozy mogą założyć kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dokumentującą rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej.

W ramach diagnostyki w POZ, możemy wykonać badania biochemiczne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obrazowe (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusznej oraz obwodowych węzłów chłonnych.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza POZ po zakończeniu leczenia. Karta (kilka stron formatu A4) zawierać będzie wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi, diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informację o stopniu zaawansowania choroby. Będzie także nakreślony całościowy plan leczenia.

Leczenie w ramach Szybkiej ścieżki onkologicznej dla pacjentów ubezpieczonych jest bezpłatne na każdym etapie.

Zadzwoń do nas