NFZ

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata 2017-2022, wszystkie osoby posiadające prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych mogą skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w wyłącznie zakresie:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Poradnia Lekarzy Rodzinnych)

Świadczenia w POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), ale w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.
Świadczenia POZ udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W przeważających przypadkach pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia. W chorobach przewlekłych ? jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, przy kontynuacji leczenia, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem POZ nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej (powtórne recepty, skierowania, zaświadczenia i druki), porady mogą być udzielane w innym terminie.
Gabinet zabiegowy jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy przychodni POZ, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Punkt szczepień niemowląt i dzieci jest czynny w środy i piątki w godzinach pracy lekarza pediatry.

Pozostałe nasze poradnie nie udzielają świadczeń medycznych na podstawie umów w Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zadzwoń do nas