Położna POZ

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną poprzez:

  • wizyty patronażowe u dziecka do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobiety w okresie połogu,
  • wizyty profilaktyczne na rzecz populacji objętej opieką,
  • edukację przedporodową dla kobiet w ciąży,
  • opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno ? ginekologicznej,

Położna opracowuje plan edukacji przedporodowej a następnie prowadzi na jego podstawie edukację kobiet w ciąży (także w ciąży wysokiego ryzyka), przygotowując je praktycznie i teoretyczne do odbycia porodu i połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Począwszy od 21. do 31. tygodnia ciąży sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się raz w tygodniu, a od 32. aż do rozwiązania – nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po porodzie położna opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, przeprowadzając w tym czasie 4 do 6 wizyt patronażowych.
Realizowana w formie wizyt domowych pooperacyjna opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej może trwać od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.

Nasi lekarze

Dorota Jura

położna środowiskowa

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
17-18 17-18 17-18 17-18 17-18
Zadzwoń do nas