Choroby układu krążenia

Kontrakt NFZ

codziennie – godz. 8-9

Na badania krwi proszę zgłosić się na czczo !

Serdecznie zapraszamy na całkowicie BEZPŁATNE badania układu krążenia, realizowane w ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego powodu w naszym kraju należy niestety do najwyższych w Europie. Corocznie choroby te są przyczyną zgonu grubo ponad 100 tysięcy osób w Polsce.
W związku z realizacją Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia uprzejmie informujemy, że uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Badania przeprowadzone w latach ubiegłych pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny tryb życia: nieracjonalne odżywianie się, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, częsty i długotrwały stres. Istotne są również uwarunkowania genetyczne.

Głównym celem PPChUK jest obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie, redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka. Bardzo ważna jest wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia oraz promocja zdrowego stylu życia.

W ramach programu BEZPŁATNIE wykonujemy badania biochemiczne krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi i określenie BMI (wskaźnik prawidłowej masy ciała w stosunku do wzrostu – możesz samodzielnie sprawdzić swoje BMI poniżej na tej stronie.
Istotną rolę w przebiegu programu odgrywa przeprowadzenie wywiadu lekarskiego i ocena poszczególnych czynników ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, a także rozmowa edukacyjna zachęcająca do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający zdrowiu. W razie konieczności lekarz podejmuje decyzję co do dalszego postępowania medycznego.

Proszę zwrócić uwagę, że koszt badań poza programem wynosi ponad 50 zł.

Pacjent musi zgłosić się do poradni dwukrotnie: raz w celu wykonania kompletu badań (najlepiej na czczo) w godz. 8-10, drugi raz na konsultację lekarską w godz. 8-18. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

U każdej osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w programie zostanie określone indywidualne ryzyko zagrożenia chorobami układu krążenia. W ramach programu zostaną wykonane nieodpłatne następujące badania:

  • oznaczenie poziomu glukozy we krwi
  • oznaczenie poziomu cholesterolu, trójglicerydów i lipidów (HDL, LDL) w surowicy krwi
  • pomiar ciśnienia tętniczego

oraz konsultację lekarską

Prawidłowe wartości badań:

Glukoza (poziom cukru we krwi) na czczo< 110 mg/dlsprawdzaj przynajmniej co 3 lata
Cholesterol całkowity< 150 mg/dlsprawdzaj przynajmniej co 3 lata
Trójglicerydy< 200 mg/dlsprawdzaj przynajmniej co 3 lata
HDL cholesterol> 50 mg/dl dla kobiet
> 35 mg/dl dla mężczyzn
sprawdzaj przynajmniej co 3 lata
LDL cholesterol< 130 mg/dlsprawdzaj przynajmniej co 3 lata
Ciśnienie tętnicze< 115/70 mmHg – ciśnienie optymalne
< 130/80 mmHg – ciśnienie prawidłowe
< 130-139/80-89 mmHg – ciśnienie wysokie
> 140/90 mmHg – nadciśnienie tętnicze
sprawdzaj przynajmniej raz w roku
najlepiej przy każdej wizycie u lekarza rodzinnego

Nasi lekarze

Lekarz Magdalena Zielińska-Herczak

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-13
wizyty 13-14
8-13
wizyty 13-14
15-18
8-10
USG 10-13
wizyty 13-14
15-18
usługi komercyjne 10-18

Specjalizacje: medycyna rodzinna
Umiejętności: wykonywanie badań spirometrycznych, wykonywanie badań usg jamy brzusznej, wykonywanie usg tarczycy
Zainteresowania zawodowe: leczenie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, ultrasonografia, ultrasonografia dopplerowska

Notka biograficzna:
Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pochodzi z rodziny lekarskiej – matka i brat są lekarzami dentystami.
W codziennej praktyce lekarza rodzinnego stosuje holistyczne podejście do pacjenta. W relacjach lekarz-pacjent stara się używać zrozumiałego języka. Ze względu na zainteresowania ultrasonografią (posiada umiejętności wykonywania badań usg: jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, układu moczowego oraz tarczycy), leczeniem nadciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia stara się zając pacjentem POZ możliwie najbardziej kompleksowo. W 2017 roku ukończyła specjalistyczny kurs medyczny „Ultrasonografia narządów jamy brzusznej w kontekście choroby nowotworowej”.
Jest lekarzem w Prywatnym Domu Opieki „Oaza” w Sosnowcu.

Jest członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach i zjazdach lekarzy rodzinnych, internistów i pediatrów.
Jej pasją jest przede wszystkim dobra książka. Interesuje się w szczególności historią średniowiecza, stąd jej częste podróże do Włoch i krajów basenu Morza Śródziemnego. Promuje aktywny tryb życia. Stara się codziennie ćwiczyć na bieżni i rowerku. Jeździ na nartach.

Magdalena Zielińska-Herczak pełni funkcję kierownika medycznego w Uni-Med.

Lekarz Alicja Wędrychowska-Paradowska

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
14-18
14-18
8-14
wizyty 14-15
14-18
8-14
wizyty 14-15

Notka biograficzna:
Studia medyczne ukończyła w 1998 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest lekarzem POZ.

Wiele lat pracowała jako lekarz Ratownictwa Medycznego Kopalni Murcki-Staszic i wielokrotnie brała udział w akcjach ratowniczych na terenie wydobycia węgla pod ziemią.

Scroll To Top