Hipertensjolog

konsultacje kliniczne w zakresie hipertensjologii:
  • diagnostyka nadciśnienia tętniczego, także z wykorzystaniem 24-godzinnej rejestracji ciśnienia metodą holtera (ABPM)
  • leczenie i profilaktyka nadciśnienia tętniczego
Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważną chorobą, która nieleczona często prowadzi do zawału serca, udaru mózgu i niewydolności serca. Wyniki najnowszych badań wskazują, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 30% dorosłych (aż 8,7 mln osób), a kolejne 30% osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym jest zagrożonych tą chorobą.
Konsultacje w należy rozważyć u chorujących na cukrzycę, zespół metaboliczny, po udarze mózgu, z dysfunkcją i niewydolnością nerek (lekarz jest także specjalistą nefrologiem) oraz u osób w podeszłym wieku.

Nasi lekarze

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
18-20

Specjalizacje:
choroby wewnętrzne, nefrologia, hipertensjologia

Zainteresowania zawodowe:
chorób nerek i nadnerczy (wady rozwojowe, kamica, nowotwory, glomerulopatia), związek pomiędzy chorobami nerek a nadciśnieniem tętniczym

Zainteresowania pozazawodowe:
żeglarstwo, sporty wodne, historia soli, historia Wenecji, malarstwo, marynistyka

Notka biograficzna:

Profesor Marcin Adamczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał w latach 2001-2003 i 2006-2007 podczas stypendiów naukowych na Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie przed kolejne lata był współpracownikiem profesora Eberharda Ritza kierownika Kliniki Nefrologicznej z Ośrodkiem Dializy Pozaustrojowej na Uniwersytecie w Heildelbergu.

Jest współautorem aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Posiada ponad 20 letnią praktykę kliniczną w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii oraz endokrynologii i chorób metabolicznych.

Będąc profesorem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Poza językiem angielskim, biegle posługuje się także językiem niemieckim.

Jako profesor badawczo-dydaktyczny jest autorem wielu publikacji naukowych (218) w prestiżowych wydawnictwach polskich i zagranicznych: 64 oryginalnych prac naukowych, 50 prac poglądowych i 37 rozdziałów w książkach w zakresie hipertensjologii i nefrologii (Index Hirsh: 26, Sumaryczny IF 137,637).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, czterech nagród ministra zdrowia oraz w 2003 roku nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research.

W kadencji 2022-2025 jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W 2022 roku zostałem powołany przez European Renal Association Council na funkcję członka Scientific Advisory Board of European Renal Association na kadencję w latach 2022-2025.

 

Zadzwoń do nas