Hipertensjolog

konsultacje kliniczne w zakresie hipertensjologii:
  • diagnostyka nadciśnienia tętniczego, także z wykorzystaniem 24-godzinnej rejestracji ciśnienia metodą holtera (ABPM)
  • leczenie i profilaktyka nadciśnienia tętniczego
Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważną chorobą, która nieleczona często prowadzi do zawału serca, udaru mózgu i niewydolności serca. Wyniki najnowszych badań wskazują, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 30% dorosłych (aż 8,7 mln osób), a kolejne 30% osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym jest zagrożonych tą chorobą.
Konsultacje w należy rozważyć u chorujących na cukrzycę, zespół metaboliczny, po udarze mózgu, z dysfunkcją i niewydolnością nerek (lekarz jest także specjalistą nefrologiem) oraz u osób w podeszłym wieku.

Nasi lekarze

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, FERA

specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i hipertensjologii

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
18-20 18-20

Specjalizacje:
choroby wewnętrzne, nefrologia, hipertensjologia

Zainteresowania zawodowe:
chorób nerek i nadnerczy (wady rozwojowe, kamica, nowotwory, glomerulopatia), związek pomiędzy chorobami nerek a nadciśnieniem tętniczym

Zainteresowania pozazawodowe:
żeglarstwo, sporty wodne, historia soli, historia Wenecji, malarstwo, marynistyka

Notka biograficzna:

Profesor Marcin Adamczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał w latach 2001-2003 i 2006-2007 podczas stypendiów naukowych na Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie przed kolejne lata był współpracownikiem profesora Eberharda Ritza kierownika Kliniki Nefrologicznej z Ośrodkiem Dializy Pozaustrojowej na Uniwersytecie w Heildelbergu.

Jest współautorem aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Posiada ponad 20 letnią praktykę kliniczną w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii oraz endokrynologii i chorób metabolicznych.

Będąc profesorem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Poza językiem angielskim, biegle posługuje się także językiem niemieckim.

Jako profesor badawczo-dydaktyczny jest autorem wielu publikacji naukowych (218) w prestiżowych wydawnictwach polskich i zagranicznych: 64 oryginalnych prac naukowych, 50 prac poglądowych i 37 rozdziałów w książkach w zakresie hipertensjologii i nefrologii (Index Hirsh: 26, Sumaryczny IF 137,637).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, czterech nagród ministra zdrowia oraz w 2003 roku nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research. 

W kadencji 2022-2025 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W 2022 roku został powołany przez European Renal Association Council na funkcję członka Scientific Advisory Board of European Renal Association na kadencję w latach 2022-2025.

W czerwcu 2023 podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego został honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (Fellow of the European Renal Association). Tytuł FERA to ważne wyróżnienie przyznawane przez Radę Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Zadzwoń do nas