Hipertensjolog

konsultacje kliniczne w zakresie hipertensjologii:

 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego, także z wykorzystaniem 24-godzinnej rejestracji ciśnienia metodą holtera (ABPM)
 • leczenie i profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważną chorobą, która nieleczona często prowadzi do zawału serca, udaru mózgu i niewydolności serca. Wyniki najnowszych badań wskazują, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 30% dorosłych (aż 8,7 mln osób), a kolejne 30% osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym jest zagrożonych tą chorobą.
  Konsultacje w należy rozważyć u chorujących na cukrzycę, zespół metaboliczny, po udarze mózgu, z dysfunkcją i niewydolnością nerek (lekarz jest także specjalistą nefrologiem) oraz u osób w podeszłym wieku.

  Nasi lekarze

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

  Godziny przyjęć
  Poniedziałek
  Wtorek
  Środa
  Czwartek
  Piątek
  Sobota
  18-20
  18-20

  Specjalizacje: choroby wewnętrzne, nefrologia, hipertensjologia
  Zainteresowania zawodowe: chorób nerek i nadnerczy (wady rozwojowe, kamica, nowotwory, glomerulopatia), związek pomiędzy chorobami nerek a nadciśnieniem tętniczym
  Zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo, sporty wodne, historia soli, historia Wenecji, malarstwo, marynistyka

  Profesor Marcin Adamczak posiada ponad 20 letnią praktykę kliniczną w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii oraz endokrynologii i chorób metabolicznych. Jest współautorem aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.
  Będąc profesorem Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Poza językiem angielskim, biegle posługuje się także językiem niemieckim. Jest autorem wielu publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach polskich i zagranicznych: 64 oryginalnych prac naukowych, 50 prac poglądowych i 37 rozdziałów w książkach w zakresie hipertensjologii i nefrologii (Index Hirsh: 26). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, czterech nagród ministra zdrowia oraz w 2003 roku nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research.
  Marcin Adamczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał w latach 2001-2003 i 2006-2007 podczas staży naukowych na Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie przed kolejne lata był współpracownikiem profesora Eberharda Ritza kierownika Kliniki Nefrologicznej z Ośrodkiem Dializy Pozaustrojowej na Uniwersytecie w Heildelbergu. Prowadzi wykłady w Polsce i zagranicą.

  Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak jest konsultantem naukowym w Uni-Med.

  Posiada trzy specjalizacje medyczne: choroby wewnętrzne, nefrologia i hipertensjologia.

  Scroll To Top