Tagi: stomatolog

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

 • leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych
 • radiologiczna diagnostyka schorzenia
 • leczenie za pomocą szyn nazębnych
 • leczenie fizykoterapeutyczne
 • leczenie  za pomocą masażów

Leczenie implantologiczne

Trzy wszczepione implanty na zdjęciu RVG

 • uzupełnienia zębów na pojedynczym implancie
 • uzupełnienia braków rozległych lub całkowitego bezzębia
 • augmentacja materiałami kościozastępczymi
 • zabiegi wykonuje specjalista protetyki stomatologicznej i OSIS EDI

Leczenie protetyczne

Proteza szkieletowa na modelu anatomicznym

 • mosty, korony porcelanowe, korony pełnoceramiczne Lava Cercam (tlenk cyrkonu)
 • mosty i korony stilonowe
 • szynowanie zębów z wykorzystaniem włókien szklanych, podparcia szklane
 • protezy szkieletowe standardowe
 • szynoprotezy szkieletowe
 • protezy szkieletowe kombinowane (bezklamrowe) wykonane na elementach precyzyjnych
 • akrylowe protezy całkowite i częściowe
 • protezy na implantach
Scroll To Top