Tagi: dentysta

Leczenie bruksizmu

smiling girl with tooth tray

  • lecze­nia dys­funk­cji sta­wów skroniowo-żuchwowych
  • radio­lo­gicz­na dia­gno­sty­ka schorzenia
  • lecze­nie za pomo­cą szyn nazębnych
  • lecze­nie fizykoterapeutyczne
  • lecze­nie  za pomo­cą masażów
Scroll To Top
Uni-Med