Neurolog

konsultacje w zakresie neurologii:

  • leczenie chorób obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego
  • leczenie neuropatii (porażenie nerwu promieniowego) i urazów układu nerwowego (przewlekły ból neuropatyczny)
  • leczenie zespołów otępiennych (choroby Alzheimera) i Zaburzeń ruchowych (choroby Parkinsona, choroby Huntingtona)
  • leczenie zaburzeń napadowych (padaczka, migrena, zaburzenia snu)
  • leczenie chorób demielinizacyjnych (SM – stwardnienia rozsianego)
  • diagnostyka przepływu krwi w tętnicach szyjnych, wewnątrzczaszkowych (TCD) i układu kręgowo-podstawnego metodą Dopplera
Leczenie pacjentów od 18 roku życia.

Nasi lekarze

Dr n. med. Łukasz Pilch

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
17-20
17-20

Specjalizacje: neurologia
Umiejętności: diagnostyka dopplerowska tętnic szyjnych, kręgowych i domózgowych
Notka biograficzna:
Lekarz Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Scroll To Top