Neurolog w Uni-Med Sosnowiec

Konsultacje neurologiczne w Sosnowcu:

  • leczenie chorób obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego
  • leczenie neuropatii (porażenie nerwu promieniowego) i urazów układu nerwowego (przewlekły ból neuropatyczny)
  • leczenie zespołów otępiennych (choroby Alzheimera) i Zaburzeń ruchowych (choroby Parkinsona, choroby Huntingtona)
  • leczenie zaburzeń napadowych (padaczka, migrena, zaburzenia snu)
  • leczenie chorób demielinizacyjnych (SM – stwardnienia rozsianego)
  • diagnostyka przepływu krwi w tętnicach szyjnych, wewnątrzczaszkowych (TCD) i układu kręgowo-podstawnego metodą Dopplera

Leczenie pacjentów w Centrum Medyczym Uni-Med od 18 roku życia.

Nasi lekarze

Lekarz Łukasz Pilch

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
17-20
17-20

Specjalizacje: neurologia
Umiejętności: diagnostyka dopplerowska tętnic szyjnych, kręgowych i domózgowych
Notka biograficzna:
Ukończył studia wyższe w 2003 r. na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2010 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując specjalizację z neurologii. Jest także absolwentem Wyższej Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Placówkami w Służbie Zdrowia.

W 2006 r ukończył w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii kurs w zakresie diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, tętnic łuku aorty, doppler przezczaszkowy.
W 2008 r. ukończył szkolenie podstawowe z neurofizjologii, które upoważnia do wykonywania badań EMG.
W 2012 r. usyskał certyfikat Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej w zakresie ultrasonografii tętnic domózgowych, przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskuej.
Od 2004 r. jest asystentem w Oddziale Neurologii / Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, a w 2017 r. został starszym asystentem w Oddziale Neurologii / Udarowym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Scroll To Top