e-Spirometr – telemedycyna

Poradnia POZ dzięki grantowi z Ministerstwa Zdrowia uczestniczyła w pilotażu programie Domowej Opieki Medycznej e-Spirometr.Projekt służy do zdalnego monitoringu pacjentów po przechorowaniu COVID-19 i utrzymujących się problemach z układem oddechowym. Za pomocą urządzeń Spirobank OXI lub AioCare pacjent wykonuje w domu pomiary spirometryczne i zdalnie przekazuje wyniki pomiarów do systemu Domowej Opieki Medycznej.

Dzięki telemedycynie lekarz ma stały nadzór nad leczonym pacjentem. Obecnie e-Spirometry mogą być zastosowane również do monitorowania pacjentów z astmą, POChP i innymi chorobami układu oddechowego. Wymogiem techniczny  jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS, który umożliwia zainstalowanie aplikacji Domowej Opieki Medycznej. 

O objęciu pacjenta programem decyduje lekarz POZ.

Zadzwoń do nas