Personel medyczny

Medy­cy­na rodzinna
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Leka­rze rodzin­ni POZ

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Gabi­net pie­lęr­nia­rek i zabiegowy

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Tama­ra Ryń­ska
pie­lę­gniar­ka dyplomowana
8-13
12-18
8-13
12-18
8-13
Ewa Kowal­ska
pie­lę­gniar­ka, szcze­pie­nia nie­mow­ląt i dzieci
11-13
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Doro­ta Jura
położ­na środowiskowa
17-18
17-18
17-18
17-18
17-18
Iwo­na Orszu­lak
pie­lę­gniar­ka środowiskowo-rodzinna
12-18
8-13
12-18
8-13
12-18

 

 

Lecze­nie specjalistyczne
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia ogólna

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Der­ma­to­lo­gia-wene­ro­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
15-18
15-18
18-20
15-18
9-12
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Endo­kry­no­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Hiper­ten­sjo­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Kar­dio­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Neu­ro­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Nefro­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Orto­pe­dia, trau­ma­to­lo­gia narzą­du ruchu

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Laryn­go­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Uro­lo­gia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54

 

 

Pra­cow­nie diagnostyczno-zabiegowe
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia ultra­so­no­gra­fii - USG

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia spirometrii

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa dermatologicznego

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

 

 

Sto­ma­to­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia ogólna
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją - lecze­nie pod mikroskopem
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pro­te­ty­ka i implan­to­lo­gia stomatologiczna

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia stomatologiczna

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Zabie­gi sto­ma­to­lo­gicz­ne w znie­czu­le­niu ogól­nym (nar­ko­zie)

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54

 

 

Reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Reha­bi­li­ta­cja i fizykoterapia

War­ning: in_array() expects para­me­ter 2 to be array, string given in /wp-content/plugins/shortcodes-ui/shortcode-maker.php(765) : eval()‘d code on line 54
Scroll To Top
Uni-Med