Personel medyczny

Medy­cy­na rodzinna
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Leka­rze rodzin­ni POZ
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)

 

 

Lecze­nie specjalistyczne
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia ogólna
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Der­ma­to­lo­gia-wene­ro­lo­gia
16-19
16-19
18-20
16-19
9-12
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Endo­kry­no­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Hiper­ten­sjo­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Kar­dio­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Neu­ro­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Nefro­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Orto­pe­dia, trau­ma­to­lo­gia narzą­du ruchu
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Laryn­go­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pedia­tria
9-11
16-18 (I pią­tek miesiąca)
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Uro­lo­gia

 

 

Pra­cow­nie diagnostyczno-zabiegowe
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia ultra­so­no­gra­fii - USG
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia spirometrii
8-14
wizy­ty 14-15
8-14
wizy­ty 14-15
8-16
wizy­ty 14-16
8-10 USG
10-16
wizy­ty 14-16
15-18
wizy­ty 14-15
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pra­cow­nia świa­tło­lecz­nic­twa dermatologicznego
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16
10-16

 

 

Sto­ma­to­lo­gia
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia ogólna
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Sto­ma­to­lo­gia zacho­waw­cza z endo­don­cją - lecze­nie pod mikroskopem
Aga­ta Ter­czyń­ska
higie­nist­ka stomatologiczna
14-20
8-14
14-20
8-14
8-14
15-20
9-13
14-20
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Pro­te­ty­ka i implan­to­lo­gia stomatologiczna
Ponie­dzia­łek
Wto­rek
Śro­da
Czwar­tek
Pią­tek
Sobo­ta
Chi­rur­gia stomatologiczna
Scroll To Top
Uni-Med