Unimedi  / TU Zdrowie

W ramach umowy z Unimedi oferujemy następujące usługi medyczne:

  • ambulatoryjna opieka pielęgniarska (iniekcje domięśniowe, podskórne, pomiar ciśnienia, proste opatrunki)
  • ambulatoryjne konsultacje lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci
  • ambulatoryjne konsultacje pediatry
  • ambulatoryjne konsultacje lekarzy specjalistów dla dorosłych (dermatolog-wenerolog, endokrynolog, kardiolog, neurolog, ortopeda-traumatolog, otolaryngolog)
  • ambulatoryjne konsultacje lekarzy specjalistów dla dzieci i (dermatolog-wenerolog, endokrynolog, ortopeda-traumatolog)
  • konsultacje profesorskie w zakresie nefrologii dorosłych
  • diagnostyczne badania czynnościowe (m.in. EKG spoczynkowe, holter EKG, holter RR, spirometria płuc)
  • diagnostyczne badania laryngologiczne (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna – tympanometria)
  • diagnostyka laboratoryjna (m.in. mocz, kał, biochemia, choroby infekcyjne, hematologia, serologia, hormony, immunologia, markery nowotworowe, mikrobiologia, histopatologia)
  • diagnostyka ultrasonograficzna USG (m.in. jama brzuszna i przestrzeń zaotrzewnowa, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, tarczyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
Zakres bezpłatnych świadczeń zależny jest od pakietu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przewiduje współpłacenie za świadczenia. Świadczenia wykonane poza pakietem rozliczane są na warunkach komercyjnych.
Świadczenia udzielane są po zgłoszeniu bezpośrednio do rejestracji z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.
Zadzwoń do nas