PulsoCare – telemedycyna

Poradnia POZ uczestniczy w programie telemedycznej Domowej Opieki Medycznej PulsoCare.
PulsoCare to projekt Ministerstwa Zdrowia do zdalnego monitoringu pacjentów chorych na COVID-19 w izolacji domowej. Aplikacja służący do (telemetrycznej) zdalnej diagnostyki pacjentów, działająca w połączeniu z pulsoksymetrem.

Aplikacja PulsoCare odczytuje dane dotyczące pomiaru tętna i saturacji pacjenta z pulsoksymetru. Dodatkowo pacjent samodzielnie, aplikacji zainstalowanej w podłączonym bezprzewodowo telefonie lub aplikacji na stronie internetowej, uzupełnia ankietę o inne parametry (temperatura ciała i częstość oddechów) i przesyła je do systemu.

O objęciu pacjenta zdalną opieką lekarską decyduje lekarz POZ.

Pulsoksymetr będzie udostępniony pacjentowi i dostarczony pod wskazany adres. Aplikacja PulsoCare sprawia, że leczenie Covid-19 w warunkach domowych staje się bezpieczniejsze. Dzięki stałemu monitoringowi pacjenta, a także możliwości przeprowadzenia zdalnej konsultacji (telekonsultacji), lekarz może natychmiast podjąć decyzję o wysłaniu zespołu ratowniczego, co przyspieszy konieczną hospitalizację pacjenta.

Pacjenci z potwierdzoną chorobą COVID-19, którzy ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej. Pulsoksymetr zostanie bezpłatnie dostarczony przez Pocztę Polską.
Pacjenci, którzy mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:
a) wypełniają formularz PulsoCare lub
b) kwalifikowani są przez lekarza POZ.
Do obsługi telemetrii wymagane jest posiadanie przez pacjenta smartphona lub komputera z dostępem do internetu.

Zadzwoń do nas