Projekty unijne

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby, współfinansowanego przez Unię Europejską zakupiliśmy w 2013 roku, w ramach realizacji projektu „Poprawa konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zakup środków trwałych do wdrożenia innowacyjnych usług” następujące urządzenia:

  • operacyjny mikroskop stomatologiczny Leica M320 z torem wizyjnym HD
  • urządzenie do wypełniania kanałów zębowych termoplastyczną gutaperką Calamus Dual
  • laser stomatologiczny Sirona SIROLaser Xtend
  • kardiomonitor wieloparametrowy Biocare iM 12E
  • serwer danych z matrycą dyskową RAID, dyskiem sieciowym QNAP i sześcioma komputerami PC firmy Dell

Całkowita wartość Projektu wynosi 143 408,65 zł

(dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 77 727,02 zł)

W ramach projektu „Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i kadrami w prywatnej służbie zdrowia„, współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w roku 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie na szkolenie i rozwój pracowników z zakresu zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, m.in. z zakresu ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym.

Zadzwoń do nas