Leczenie protetyczne

nfz_logo

jedyna Poradnia Protetyki Stomatologicznej w Sosnowcu współpracująca z NFZ

zaopatrzenie protetyczne w ramach NFZ jest bezpłatne bez możliwości dopłaty do materiałów ponadstandardowych

Leczenie protetyczne obejmuje zabiegi, służące odbudowie utraconych zębów i tkanek miękkich w celu przywrócenia funkcji gryzienia i żucia pokarmów. Protezowanie uzębienia ma również na celu poprawienie wrażenie estetycznego, kosmetycznego oraz psychicznego pacjenta. Wykorzystujemy nowoczesne materiały, w tym porcelanę posiadającą właściwości optyczne takie jak naturalna struktura zęba, konstrukcje wykonane z włókna szklanego FibreKor oraz metali szlachetnych (np. złota). Stosujemy metody preparacji zębów pod korony ze schodkiem.

W naszym gabinecie, we współpracy z kilkoma pracowniami protetycznymi, wykonujemy:

 • mosty, korony porcelanowe, korony pełnoceramiczne Lava Cercam na podbudowach z tlenku cyrkonu. Korony protetyczne są stosowane do zmiany kształtu, koloru lub osłony pojedynczego zęba. Wykonujemy przede wszystkim korony porcelanowe na podbudowie metalowej (materiały obojętne dla organizmu) bardzo wytrzymałe o wysokich walorach kosmetycznych. Nasze korony porcelanowe naśladują wygląd naturalnej struktury zęba bez nienaturalnej szarości bądź bieli. Naturalnie wyglądająca odbudowa nie odróżnia się od sąsiadujących zębów pacjenta, nawet przy różnych źródłach światła. Najnowsza technologia pozwala również na wykonywanie koron całoceramicznych (samej porcelany, bez metalowej podbudowy). Dzięki temu charakteryzują się wysoka estetycznością i są praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego uzębienia.
 • mosty i korony stilonowe; mosty te stanowią uzupełnienie całkowitego braku jednego lub kilku zębów pod warunkiem, ze lukę ograniczają zęby własne pacjenta, które będą stanowić filary mostu.
 • mosty (szynowanie zębów) z wykorzystaniem technologii włókien szklanych, podparcia szklane; technologia wykonania mostów pomiędzy brakującym uzębieniem z włókien szklanych pozwala zaoszczędzić tkanki własne zębów filarowych (podtrzymujących konstrukcję mocującą uzupełniany ząb), albowiem do zębów tych nie jest wykonywane zakotwiczenie metalowe.
  fiberkor1
  fiberkor2
  fiberkor3
  Zastosowanie mostów z włókien szklanych rozwiązuje więc problem elementów metalowych i narażenia ustroju na możliwe wystąpienie procesów elektrochemicznych w jamie ustnej. Zaletą mostów wykonywanych z włókien szklanych jest możliwość tymczasowego uzupełnienia braków uzębienia u pacjentów rozważających różne warianty leczenia protetycznego. (M. Paprocki: Włókna szklane i ich zastosowanie w stomatologii)
 • protezy szkieletowe standardowe zbudowane na metalowej konstrukcji częściowo opierającej się o pozostałe w jamie ustnej zęby filarowe; w tego typu protezach montuje się metalowe klamry, utrzymujące protezę, co sprawia, że jest ona osadzona stabilnie i mocno trzyma się podłoża; rozwiązanie to zapobiega szybkiemu zanikowi kości oraz odtwarza czynność żucia w sposób zbliżony do fizjologicznego
  komb1
  komb2
 • szynoprotezy szkieletowe, które stosowane są najczęściej w przypadku peridontopatii szczególnie w uzębieniu żuchwy; stabilizację rozchwianych zębów stanowi tutaj klamra ciągła
  szkielet3
  szkielet5
  szkielet4
  szkielet6
  szkielet1
  szkielet2
  Szynoproteza (tu dolna z mostem metalowo-porcelanowym 6-cio punktowym) z zastosowaniem kulowych bocznych zatrzasków protetycznych Rhein
  szynoprot1
  szynoprot5
  szynoprot2
  szynoprot3

  Zatrzask protetyczny Rhein (tu zastosowany do połączenia szynoprotezy z mostem metalowo-porcelanowym)

  rhein2
  most
 • protezy szkieletowe kombinowane (bezklamrowe) wykonane na elementach precyzyjnych; protezy tego typu są połączeniem uzupełnienia protetycznego stałego i ruchomego; rozwiązanie takie proponujemy w przypadkach, gdy nie jest możliwe umiejscowienie protezy na stałe na istniejących zębach filarowych.
  Proteza kombinowana jest dla pacjentów bardziej wygodna w porównaniu do protezy wyjmowanej.
  Protezy te zbudowane są również na metalowej konstrukcji częściowo opierającej się o pozostałe w jamie ustnej zęby.
  Elementami łączącymi z protezą kombinowaną są zasuwy (tu zastosowane), zatrzaski, kładki, korony teleskopowe i inne elementy precyzyjne. Ich zadaniem jest zapewnienie stabilności protezy w jamie ustnej.
  komb3
  komb4
  Tego typu uzupełnienia protetyczne pozwalają na estetyczną odbudowę braków zębowych bez widocznych klamer. Protezy bezklamrowe są doskonałą alternatywą dla protez standardowych.
  zatrzask1
  zatrzask2
  Pacjent nie odczuwa uciążliwego obniżania się protezy, a efekt wizualny pozbawiony jest widocznych klamer utrzymujących. Protezy szkieletowe bezklamrowe wymagają wykonania koron porcelanowych na istniejące zęby pacjenta, a następnie zamocowania do nich zasuw lub zatrzasków. To na tych elementach opierać się będzie cała konstrukcja protezy.Po założeniu protezy ze sztucznymi zębami nie będą widoczne elementy utrzymujące i łączące. Tym samym końcowy wizualny efekt estetyczny będzie doskonały.
 • akrylowe protezy całkowite uzupełniają brak wszystkich zębów; proteza ta całkowicie osłania bezzębne wyrostki w jamie ustnej pacjenta, a w przypadku protezy górnej składa się również z płyty pokrywającej podniebienie.
  Protezy tego typu wykonuje się z żywicy akrylowej lub nylonu. Protezy akrylowe nie są, w odróżnieniu od protez wykonanych z nylonu, uzupełnieniami protetycznymi elastycznymi.
  protcalk1
  protcalk2
 • akrylowe protezy częściowe uzupełniają brak kilku zębów, pokrywając bezzębne wyrostki jamy ustnej pacjenta; w przypadku protezy górnej – również część podniebienia, w protezie dolnej – część okolicy podjęzykowej.
  W przypadku protezy częściowej w masie akrylowej koloru różowego (mającej imitować dziąsło) zatapia się niewielkie metalowe klamry, służące do utrzymaniu protezy w jamie ustnej.
  protczes1
  protczes2
 • prace protetyczne na implantach środkostnych

Nasi lekarze

Lekarz dentysta Krzysztof Zieliński

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
8-14
13-20
13-20
8-14
8-14

Specjalizacja: protetyka stomatologiczna
Umiejętność: implantologia stomatologiczna (OSIS, BDIZ EDI)

Notka biograficzna:
Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Studia ukończył w 2006 roku. Przez cały okres studiów był nagradzany stypendium naukowym.
W latach 2008-2012 odbywał staż specjalizacyjny z Protetyki Stomatologicznej w trybie rezydenckim w Poradni Protetyki i Dysfunkcji przy Katedrze Dysfunkcji i Ortodoncji w Zabrzu, prowadząc także zajęcia dydaktyczno-kliniczne ze studentami SUM (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego).
Od 2012 roku jest dyplomowanym specjalistą protetyki stomatologicznej. W 2013 roku zakończył cykl szkoleń implantologicznych uzyskując Certyfikat Umiejętności z Implantologii Stomatologicznej OSIS (Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej) oraz Certyfikat BDIZ EDI (European Association of Dental Implantologists).
W roku 2017 uzyskał certyfikat włoskiej szkoły implantologii małoinwazyjnej Doktora Dino Garbaccio.
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.
Jest współautorem prac naukowych oraz publikacji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych oraz aktywnym członkiem PTDNŻ (Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia) i OSIS.
W kręgu jego zainteresowań są zagadnienia związane z protetycznym leczeniem dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia, chirurgia implantacyjna, leczenie implantologiczno-protetyczne oraz chirurgia stomatologiczna.
Pochodzi z rodziny z tradycjami medycznymi: matka jest lekarzem dentystą, a siostra specjalistą medycyny rodzinnej. Żona jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii.
Z Centrum Medyczno-Stomatologiczny Uni-Med jest stale związany od 2006 roku, gdzie pełni funkcje Kierownika Działu Stomatologii i Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Scroll To Top