Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne to jak do tej pory najbezpieczniejsza oraz najskuteczniejsza metoda na ochronę przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Dzięki obowiązkowi szczepień nie występują już takie choroby jak np. polio czy błonica.

Również coroczne szczepienie przeciw grypie sezonowej skutecznie ogranicza zachorowalność lub powoduje łagodniejsze przechodzenie tej, bądź co bądź groźnej w powikłaniach choroby.

Podobnie jak przy szczepieniu przeciw grypie, szczepienie przeciw wirusowi SARS-CoV-2, wywołującemu zespół chorób znanych jako COVID-19, będzie szczepieniem powtarzanym co rok lub co 2 lata. Badania w tym zakresie nadal trwają.

Informacje Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat szczepień:

Zasady przechowywania, prowadzenia i przekazywania kart uodpornienia (kart szczepień) reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, w szczególności § 9 – 11.

Informujemy, iż w świetle tych przepisów nie jest możliwe przekazanie karty uodpornień rodzicom / opiekunom dziecka.

Karta przesyłana jest do nowowybranego świadczeniodawcy po otrzymaniu raportu zwrotnego o deklaracjach POZ z systemu informatycznego NFZ. Zwykle następuje do 2 miesięcy od daty podpisania nowej deklaracji wyboru lekarza POZ.
Wobec powyższego Uni-Med przekazuje karty uodpornienia dzieci za pośrednictwem operatora pocztowego, listem poleconym, do placówki POZ wskazanej na liście zwrotnej deklaracji POZ wysyłanej przez NFZ raz w miesiącu lub w odpowiedzi na wystąpienie o przekazanie karty uodpornienia przez nową placówkę POZ, w terminie 14 dni od daty wpływu w/w pisma.

Szczepienia zalecane:

szczepienie dla dorosłych (18+) przeciw grypie czterowalentną szczepionką Influvac Tetra

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Doradczego ds. szczepień szczepionka przeciwko grypie zalecana jest do profilaktyki grypy dla osób:

 • dorosłych, szczególnie powyżej 50 rż. osoby z grupy wiekowej 75+ mogą otrzymać szczepienie bezpłatnie
 • kobiet w II i III trymestrze ciąży
 • dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia (będziemy oferować inny preparat)
 • dzieci i młodzieży leczonych przewlekle kwasem acetylosalicylowym (będziemy oferować inny preparat)
 • pensjonariuszom domów spokojnej starości
 • pracownikom szkół, zakładów opieki zdrowotnej, sklepów oraz innych osób mających kontakt z dużą ilością osób
 • z grup podwyższonego ryzyka ze schorzeniami chorób układu krążenia, chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca), mukowiscydozą, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności

szczepienie przeciw meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i rdzenia kręgowego

Meningokokowe zapalenie opon mózgowych jest to zapalenie opon mózgu i rdzenia kręgowego wywołane przez wirusy lub bakterie. Zapalenie wirusowe opon mózgowych jest częstsze niż bakteryjne i zwykle występuje późną wiosną lub latem.
Zakażenie meningokokami typu C jest jednym z czynników wywołujących posocznicę zwaną też sepsą.

Zalecane jest szczególnie dla:

 • małych dzieci w wieku do 5. roku życia
 • młodzież w wieku 14 – 19 lat, szczególnie mieszkająca w grupach (akademiki, bursy)
 • żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową
 • personelu medycznego i paramedycznego szczególnie oddziałów ratunkowych, intensywnych terapii i oddziałów zakaźnych
 • osób narażonych na kontakty z osobami zakażonymi

Specjaliści chorób zakaźnych polecają szczepienie równocześnie dwoma preparatami: Pneumo 23 i Neisvac-C.

Choroba wywołana zakażeniem meningokokami może mieć bardzo gwałtowny przebieg. Konieczne jest wczesne rozpoznanie, które zwiększa szanse na całkowite wyzdrowienie.
Nie leczone zapalenie meningokokowe może być śmiertelne.

szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa)

Zalecane jest szczególnie dla:

 • podróżujących w rejony o wysokiej częstości występowania WZW A: Afryka, Azja, Basen Morza Śródziemnego, Środkowy Wschód, Ameryka Środkowa i Południowa
 • osób udających się na tereny o niskim poziomie higieny
 • personelu medycznego i paramedycznego szczególnie oddziałów gastroenterologiczych i pediatrycznych
 • osób narażonych na kontakty z osobami zakażonymi
 • pracowników zakładów oczyszczania miasta, osoby związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją żywności
 • osób homoseksualnych i biseksualnych
 • osób często zmieniających partnerów seksualnych
 • osób chorych na hemofilię
 • osób narażonych na częste zastrzyki

szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (żółtaczka wszczepienna)

Zalecane jest szczególnie dla:

 • osób z przewlekłymi schorzeniami wątroby lub narażonymi na wystąpienie przewlekłych schorzeń wątroby (np. nosiciele wirusa HCV, osoby nadużywające alkoholu)
 • pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny
 • osób, których zachowania seksualne sprzyjają zakażeniu HBV
 • narkomanów przyjmujących dożylnie środki uzależniające
 • osób wyjeżdżających do miejsc o powszechnym występowaniu wirusowego zapalenia wątroby typu B
 • osób pochodzących z miejsc o powszechnym występowaniu HBV
 • członków rodzin mieszkających z osobami należącymi do którejkolwiek z powyższych grup oraz z osobami cierpiącymi na ostre lub przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • osób, których charakter pracy lub sposób życia może sprzyjać zakażeniu HBV

szczepienia osób udających się w podróż zagraniczną

 • zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych; specjalistycznych informacji udzieli Ci lekarz chorób tropikalnych lub medycyny podróży. Na 4-8 tygodni przed wyjazdem zgłoś się na konsultację lekarską w sprawie szczepień ochronnych. Informacje uzyskasz w najbliższym punkcie szczepień
 • postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza
 • zabierz w podróż niezbędne dokumenty; dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szczepienia jest Międzynarodowa Książeczka Szczepień tzw. „żółta książeczka” (International Certificates of Vaccination), która wystawiana jest w poradniach medycyny podróży oraz punktach szczepień

Zakres szczepień przed podróżą powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Ich wybór zależy między innymi od sytuacji epidemiologicznej danego kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, odporności i wieku osoby. Należą do nich m.in. szczepienia przeciwko:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • błonicy
 • tężcowi
 • poliomyelitis
 • durowi brzusznemu
 • meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych
 • wściekliźnie
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu
Zadzwoń do nas