Teleporady

Poradnia lekarzy rodzinnych świadczy usługi medyczne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Każdy świadczeniobiorca zobowiązany jest, przed zdecydowaniem się na kontakt z lekarzem POZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 • Teleporady w POZ realizowane są poprzez połączenia telefoniczne i aplikację internetową w ePortalu.
 • Zapisy na teleporady odbywają się w godzinach pracy POZ, tj. od 8 do 18:
  – poprzez e-Portal https://przychodnia.sosnowiec.pl (termin teleporady samodzielnie wybiera pacjent)
  – telefonicznie (numery są podane w zakładce Kontakt)
  – osobiście i za pośrednictwem osób trzecich w rejestracji
  W dwóch ostatnich przypadkach termin teleporady (dzień, godzina) przekazywany jest
  Pacjentowi podczas zapisu telefonicznego lub osobistego.
 • Realizacja teleporady przez telefon odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego / ePortal przez pracownika medycznego: lekarza / pielęgniarkę / położną ze świadczeniobiorcą.
 • Realizacja teleporady przez ePortal wymaga posiadania stabilnego łącza interentowego, kamery i mikrofonu, a odbywa się poprzez nawiązanie połączenia z ePortalu przez świadczeniobiorcę lub pracownika medycznego: lekarza / pielęgniarkę / położną.
 • Pracownik medyczny weryfikuje tożsamość świadczeniobiorcy poprzez zadanie pytań kontrolnych (np. o numer PESEL, datę ostatniej wizyty, ostatnio przebyte choroby, wykonane badania itd). Tylko poprawna weryfikacja tożsamości rozpoczyna teleporadę medyczną.
 • Jeśli pracownik medyczny nie może podjąć rozmowy ze świadczeniobiorcą, oddzwania do niego możliwe szybko, podejmując jedynie trzy próby uzyskania połączenia telefonicznego w odstępach nie krótszych niż 5 minut. Brak uzyskania połączenia przy trzeciej próbie skutkuje anulowaniem terminu teleporady.
  Kolejna teleporada może zostać zaplanowana w kolejnym wolnym terminie.
 • Świadczeniobiorca ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z właściwym pracownikiem medycznym, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na jego stan zdrowia świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady (np. konieczność wykonania diagnostyki EKG, USG, markerów zawału serca, CRP lub wykonania iniekcji). Okoliczność ta jest ustalana przez lekarza / pielęgniarkę / położną w porozumieniu ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem ustawowym.

Świadczeniobiorca również ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 • Świadczeniobiorca ma możliwość realizacji:
  – e-recepty – podając kod PIN wygenerowany przez system P1 podczas wystawiania
  recepty (dostępny w naszym e-Portalu https://przychodnia.sosnowiec.pl, w aplikacji mObywatel, w systemie https://pacjent.gov.pl)
  – e-skierowania – podając kod PIN lub klucz wygenerowany przez system P1
  podczas wystawiania skierowania (jak wyżej)
  – e-zlecenia na wyroby medyczne – podając numer zlecenia wygenerowany przez system P1 podczas wystawiania zlecenia (dostępny w rejestracji)
 • Świadczeniobiorca ma możliwość za pomocą e-Portalu https://przychodnia.sosnowiec.pl samodzielnie zlecić e-recepty na leki przyjmowane stale, bez konieczności zapisywania się na teleporadę.
Zadzwoń do nas