Hipertensjolog

konsultacje kliniczne w zakresie hipertensjologii:
 • diagnostyka nadciśnienia tętniczego
 • leczenie i profilaktyka nadciśnienia tętniczego
 • możliwość wykonania badania holter ciśnienia (ABPM) – do 72 godzin automatycznej rejestracji ciśnienia

Przed pierwszą konsultacją Profesora Marcina Adamczaka zaleca się wykonanie następujących badań diagnostycznych:

 • morfologia 25 parametrowa z rozmazem
 • stężenie kreatyniny we krwi
 • eGFR – szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej we krwi
 • stężenie sodu we krwi
 • stężenie potasu we krwi
 • stężenie glukozy we krwi na czczo
 • stężenie cholesterolu LDL na czczo
 • badanie ogólne moczu z osadem
 • ACR – wskaźnik albumina/kreatynina w moczu
 • USG jamy brzusznej z przestrzenią zaotrzewnową

Należy przygotować kopie dokumentacji medycznej, historię leczenia szpitalnego, dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego oraz wykaz zażywanych leków.

Na kolejne konsultacje proszę się zgłaszać po wykonaniu badań zleconych na poprzedniej wizycie lekarskiej.

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo poważną chorobą, która nieleczona często prowadzi do zawału serca, udaru mózgu i niewydolności serca. Wyniki najnowszych badań wskazują, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 30% dorosłych (aż 8,7 mln osób), a kolejne 30% osób z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym jest zagrożonych tą chorobą.
Konsultacje w należy rozważyć u chorujących na cukrzycę, zespół metaboliczny, po udarze mózgu, z dysfunkcją i niewydolnością nerek (lekarz jest także specjalistą nefrologiem) oraz u osób w podeszłym wieku.

Nasi lekarze

Prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrolog, specjalista hipertensjolog, specjalista transplantolog kliniczny

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
  18-20   18-20    

Notka biograficzna:

Profesor Marcin Adamczak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wiedzę z zakresu nefrologii eksperymentalnej pogłębiał w latach 2001-2003 i 2006-2007 podczas stypendiów naukowych na Oddziale Nefrologii Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Heidelbergu, gdzie przed kolejne lata był współpracownikiem profesora Eberharda Ritza kierownika Kliniki Nefrologicznej z Ośrodkiem Dializy Pozaustrojowej na Uniwersytecie w Heildelbergu.

Jest współautorem aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Posiada ponad 20 letnią praktykę kliniczną w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii, hipertensjologii oraz endokrynologii i chorób metabolicznych.

Będąc profesorem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Poza językiem angielskim, biegle posługuje się także językiem niemieckim. Jako profesor badawczo-dydaktyczny jest autorem wielu publikacji naukowych (218) w prestiżowych wydawnictwach polskich i zagranicznych: 64 oryginalnych prac naukowych, 50 prac poglądowych i 37 rozdziałów w książkach w zakresie hipertensjologii i nefrologii (Index Hirsh: 26, Sumaryczny IF 137,637).

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. m.in.: dwóch zespołowych nagród Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, czterech nagród ministra zdrowia oraz w 2003 roku nagrody za najlepszą prezentację w dziedzinie nefrologii podczas European Council for Blood Pressure and Cardiovascular Research.

W kadencji 2022-2025 jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. W 2022 roku został powołany przez European Renal Association Council na funkcję członka Scientific Advisory Board of European Renal Association na kadencję w latach 2022-2025.

W czerwcu 2023 podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego został honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (Fellow of the European Renal Association). Tytuł FERA to ważne wyróżnienie przyznawane przez Radę Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Zadzwoń do nas