Diagnostyka POZ

Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci poradnia POZ, jest ściśle określony.

Wszystkie badania wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarza prowadzącego POZ. Pobranie materiału biologicznego jest wykonywane przez personel pielęgniarski w naszym gabinecie diagnostyczno-zabiegowym w środy i czwartki godzinach od 8 do 9. W związku z sytuacją epidemiologiczną należy umówić się na konkretny termin w celu wykonania badań w poradni. W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Bezwzględnie na czczo, czyli co najmniej 5-6 godzin bez posiłku należy być do pobrania krwi na poziom stężenia:

 • glukozy (cukru),
 • prolaktyny,
 • żelaza,
 • całkowitej zdolności wiązania żelaza,
 • oraz analizy:
 • morfologii z rozmazem,
 • OB (opad Biernackiego),

Co najmniej 14 godzin od ostatniego posiłku powinno upłynąć przed pobrania krwi przy analizie stężenia lipidów we krwi (cholesterol, jego frakcje LDL i HDL, trójglicerydy) np. jeśli pobranie ma być o 8 rano, ostatni posiłek to lekki podwieczorek o godzinie 18. Potem można pić niesłodzone płyny.

Jeśli ma być wykonane badanie poziomu cukru na czczo i po obciążeniu (tzw. krzywa cukrowa), należy zgłosić się rano na pobranie krwi na czczo i mieć ze sobą glukozę (50 albo 75 g – według zaleceń lekarza). Po pierwszym pobraniu krwi należy wypić w ciągu 5 minut roztwór glukozy (50 g w 250 ml wody, a 75 g w 300 ml wody). Od tego momentu kolejne pobranie krwi , w zależności od zlecenia lekarza, po dwóch godzinach albo po godzinie i dwóch. W tym czasie nie wolno już nic jeść ani pić ani obciążać organizmu aktywnością fizyczną.

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak:

 • poziom hormonów (poza prolaktyną),
 • test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne,
 • hemoglobina glikowana,
 • PSA i inne markery nowotworowe,
 • ASO,
 • immunoglobuliny,
 • CRP (badanie można wykonać natychmiast w poradni, podczas wizyty lekarskiej),
 • grupa krwi,
 • antygeny HBs, HCV, HIV.

Wszystkie analizy wykonywane są przez Laboratorium Diagnostyka. Zlecenia są wysyłane elektronicznie, wobec czego pacjent nie otrzymuje papierowego skierowania. Wyniki otrzymujemy elektronicznie natychmiast po wykonaniu analiz (czas wykonania analiz jest różny dla poszczególnych badań). Pacjent posiada dostęp do wyników badań na swoim internetowym koncie pacjenta Mediqus Przychodnia oraz na życzenie w formie wydruku.
Dysponujemy także nowoczesnym aparatem QuikRead go do szybkiego ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w krwi pełnej, surowicy i osoczu. Ze względu na bardzo małą objętość próbki (zaledwie 10 µl) jest to idealne rozwiązanie diagnostyczne u noworodków i niemowląt.

Test daje wiarygodne wyniki zaledwie w ciągu kilku minut i znacząco przyspiesza prawidłową decyzję co do zastosowania antybiotykoterapii w wielu chorobach infekcyjnych, zakażeniach bakteryjnych, różnych układowych chorób zapalnych, w tym dróg oddechowych (POChP, astmie), układu pokarmowego, reumatoidalnym zapaleniu stawów i urazach.
Aparat umożliwia także wykonanie szybkiego testu jakościowego wykrywającego w próbkach z gardła obecność bakterii paciorkowca Strep A (Streptococcus pyogenes), która jest czynnikiem powodującym bakteryjne zapalenie gardła.
Na miejscu z trybie pilnym (CITO) zleconym przez lekarza wykonujemy także oznaczenia stężenia troponiny, jako najlepszego wskaźnika zawału mięśnia sercowego, ponieważ jej stężenie wzrasta już po 4 godzinach od wystąpienia zawału i utrzymuje się nawet do 10 dni. W ratowaniu zdrowia i życia jest to bardzo istotny marker w tak zwanej ?złotej godzinie?.
Wykonujemy także testy COMBO (4 w jednym teście), określające zakażenie wirusem grypa typu A / B lub COVID-19 lub RSV oraz immunologiczne pozwalające chromatograficznie wykryć obecność przeciwciał (antygenów) IgG i IgM przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2 u osób, które miały kontakt z COVID-19 (przechorowały bezobjawowo) i ich organizm wytworzył swoiste przeciwciała.

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • hormon wolna trójjodotyronina (FT3),
 • hormon wolna tyroksyna, tetrajodotyronina (TF4),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • swoisty antygen sterczowy całkowity (PSA),
 • VDRL
 • test antygenowy w kierunku: SARS CoV-2 / grypy A+B / RSV.

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz mikroskopową oceną osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym

Badanie holter EKG w okresie 48 godzin wykonywane bezpłatnie dla pacjentów posiadających komplet deklaracji co najmniej 2 lata (do czasu podpisania z NFZ tzw. opieki koordynowanej)

Badanie holter ciśnienia w okresie 48 godzin wykonywane bezpłatnie dla pacjentów posiadających komplet deklaracji co najmniej 2 lata (do czasu podpisania z NFZ tzw. opieki koordynowanej)

Badanie spirometryczne płuc wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (do czasu podpisania z NFZ tzw. opieki koordynowanej)

Badania ultrasonograficzne (USG) wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym po ustaleniu terminu

 • jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761),
 • nerek i moczowodów oraz pęcherza moczowego (88.752),
 • tarczycy i przytarczyc (88.713),
 • ślinianek (88.717),
 • obwodowych węzłów chłonnych (8.790)

Zdjęcia radiologiczne wykonywane w nowoczesnym centrum diagnostycznym HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 11, telefon 32 355 95 10 (rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 18:00)

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Zlecenia są wysyłane elektronicznie, wobec czego pacjent nie otrzymuje papierowego skierowania. Wyniki otrzymujemy elektronicznie natychmiast po wykonaniu opisu badania RTG. Pacjent posiada dostęp do opisu wykonanego badania na swoim internetowym koncie pacjenta Mediqus Przychodnia oraz na życzenie w Pracowni RTG.

W przypadku e-skierowania podczas rejestracji należy podać numer PESEL i 4 cyfrowy kod dostępu e-skierowania. Należy przygotować coś do pisania.

Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ.

Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej (CT) tętnic wieńcowych przy wskazaniu do diagnostyki w kierunku choroby niedokrwiennej serca, jak również na badanie tomografii komputerowej (CT) płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia komputerowa (CT) , rezonans magnetyczny (MRI) lub pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET), kierować mogą jedynie lekarze specjaliści, także w ramach szybkiej ścieżki Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tzw. Pakietu Onkologicznego).

Badania w ramach budżetu powierzonego NFZ wykonywane są do limitu miesięcznego

 • stężenie ferrytyny w surowicy (badanie wykonywane w celu określenia poziomu żelaza, przy podejrzeniu anemii pozwala potwierdzić lub wykluczyć niedokrwistość mikrocytarną),
 • witamina B12 w surowicy (badanie wykonywane w celu rozpoznania przyczyn niedokrwistości lub neuropatii),
 • kwas foliowy w surowicy (badanie wykonywane w celu określenia niedoboru kwasu foliowego, co może prowadzić do niedokrwistości),
 • przeciwciała anty-CCP w surowicy (badanie umożliwia wykrycie obecności przeciwciał przeciwko cytrulinowanym peptydom we krwi i jest wykorzystywane są przede wszystkim w rozpoznawaniu RZS – reumatoidalnego zapalenia stawów),
 • antygen helicobacter pylori w kale,
 • przeciwciała anty-HCV w surowicy (badanie wykonywane w celu określenia obecności przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C),
 • szybki test CRP wykonywany w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym z krwi kapilarnej pomaga ustalić przyczynę choroby i zdiagnozować rozwijający się stan zapalny w organizmie (tylko dzieci do ukończenia 6 roku życia),
 • badanie mikrobiologiczne wymaz z gardła strept test,
 • immunoglobuliny całkowite (IgE),
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych lub 20-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii wziewnych,
 • immunoglobuliny E swoiste (IgE) z panelem 10-punktowych lub 20-punktowych oznaczeń dotyczącym alergii pokarmowych.
Zadzwoń do nas