Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy POZ. Pobranie materiału biologicznego jest wykonywane przez personel pielęgniarski w naszym gabinecie diagnostyczno-zabiegowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9. Nie zachodzi potrzeba umawiania się w celu wykonania badań do innych poradni lub laboratoriów diagnostycznych.

W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza, do którego zadeklarowany jest pacjent.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem. Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn), środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędne do wykonywania przez pielęgniarkę czynności higieniczno pielęgnacyjnych ? zapewnia pacjent, rodzina lub jego opiekun.

Nasi lekarze

mgr Iwona Orszulak

pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
specjalistka pielęgniarstwa rodzinnego

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
12-18 8-13 12-18 8-13 12-18

Notka biograficzna:
Jest pielęgniarką dyplomowaną, absolwentką Liceum Medycznego w Rybniku i Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, gdzie uzyskała tytuł licencjata w zakresie pielęgniarstwa, a 2021 roku ukończyła studia magisterskie. We wrześniu 2023 uzyskała tytuł Specjalisty Pielęgniarstwa Rodzinnego.

Pięć lat pracowała na oddziale przyjęciowym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, a następnie 10 lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym. Długotrwały pobyt pacjentów na tych oddziałach ukierunkował jej zainteresowania zawodowe. Ważnym tematem było i jest leczenie odleżyn nowoczesnymi metodami. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku pełniła rolę koordynatora do spraw odleżyn. Wielokrotnie uczestniczyła w zjazdach, sympozjach i szkoleniach dotyczących leczenia odleżyn i ran.
W Uni-Med aktywnie angażuje się w organizowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, programy profilaktyczne i opiekę koordynowaną nad pacjentem chorym.
W 2019 roku ukończyła specjalistyczne szkolenie w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich z zakresu prewencji i leczenia ran przewlekłych, pogłębiając wiedzę o dostępnych metodach terapii w ranach przewlekłych i najczęstszych problemach z nimi związanymi. Poznała zasady organizacji leczenia pacjentów z grup ryzyka występowania ran przewlekłych i prewencji nawrotów tej choroby. W życiu prywatnym lubi jeździć na rowerze i na nartach. Z zamiłowaniem uprawia ogródek warzywno-kwiatowy. Jest entuzjastką zdrowego trybu życia. W pracy jest zawsze uśmiechnięta.

mgr Tamara Ryńska

pielęgniarka dyplomowana

Godziny przyjęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
8-13 12-18 8-13 12-18 8-13

Notka biograficzna:
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując ponad 30 lat w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Ukończyła studia pielęgniarskie I stopnia, uzyskując tytuł licencjata. Obecnie jest studentką studiów pielęgniarskiej II stopnia. Wciąż pogłębia swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach specjalistycznych. Stara się do każdego pacjenta podchodzić indywidualnie. Na jej twarzy zawsze gości uśmiech i nigdy nie odmawia pomocy. Jak sama przyznaje jej pasjami są podróże i książki.

Zadzwoń do nas