e-Spirometr – telemedycyna

Poradnia POZ dzięki grantowi z Ministerstwa Zdrowia uczestniczyła w pilotażu programie Domowej Opieki Medycznej e-Spirometr. e-Spirometr to projekt Ministerstwa Zdrowia do zdalnego monitoringu pacjentów po przechorowaniu COVID-19 i utrzymujących się problemach z układem oddechowym. Za pomocą urządzenia Spirobank OXI lub AioCare pacjent wykonuje w domu pomiary spirometryczne i zdalnie przekazuje wyniki pomiarów do systemu Domowej Opieki Medycznej.

Dzięki telemedycynie lekarz ma stały nadzór nad leczonym pacjentem. Obecnie e-Spirometry mogą być zastosowane również do monitorowania pacjentów z astmą, POChP i innymi chorobami układu oddechowego. Wymogiem techniczny  jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS, który umożliwia zainstalowanie aplikacji Domowej Opieki Medycznej. 

Pulsoksymetr będzie udostępniony pacjentowi i dostarczony pod wskazany adres. Aplikacja PulsoCare sprawia, że leczenie Covid-19 w warunkach domowych staje się bezpieczniejsze. Dzięki stałemu monitoringowi pacjenta, a także możliwości przeprowadzenia zdalnej konsultacji (teleporady), lekarz może natychmiast podjąć decyzję o wysłaniu zespołu ratowniczego, co przyspieszy konieczną hospitalizację pacjenta.

O objęciu pacjenta programem decyduje lekarz POZ.

Zadzwoń - Call us