Wyniki ankiety jakości

Szanowni Państwo!
W celu sprawdzenia jakości obsługi pacjentów i jakości świadczonych usług w dniu 12 sierpnia 2011 roku zakończył się w naszej przychodni audyt w Projekcie Przyjazna Przychodnia.
Nasza placówka została oceniona modelowo we wszystkich obszarach analizy i oceny.
app_zasw

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w dniu 2 stycznia 2012 roku Kapituła Godła „Przyjazna Przychodnia” przyznała nam swój certyfikat potwierdzając wysoką jakość obsługi pacjenta i świadczonych usług medycznych.
Pragniemy jednak poznać również Państwa zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w naszym centrum. Państwa opinie posłużą korygowaniu niedociągnięć i pozwolą nieustannie poprawiać jakość naszej pracy. Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000.

Aktualnie prowadzimy kolejne badanie jakości

Naszej pracy dla Państwa towarzyszy motto:

Choć zdro­wie nie jest wszyst­kim, to bez zdro­wia wszystko jest niczym …

Scroll To Top