Terapia manualna

Terapia manualna zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności wszystkich stawów: stawów kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych, miednicy jak i stawów skroniowo-żuchwowych. Zaburzona czynność ruchowa może mieć swoje podłoże w nieprawidłowym funkcjonowaniu różnych struktur narządu ruchu: stawów, mięśni i układu nerwowego. Prowadzi to do powstawania bólu i ograniczenia ruchu w stawach, którym często nie sposób zapobiec bez ukierunkowanego badania fizjoterapeutycznego i leczenia manualnego.

Przed przystąpieniem do terapii manualnej przeprowadza się z pacjentem dokładny wywiad, podczas którego opowiada on o charakterze dolegliwości, o czasie ich powstania, umiejscowieniu, najbardziej problematycznych pozycjach itp., a następnie bada się palpacyjnie chore miejsce oraz przeprowadza testy prowokujące dolegliwości, jak i testy funkcjonalne (sprawdzające biomechanikę narządu ruchu).

Zabieg terapii manualnej jest bezpieczny i bezbolesny. W zależności od zaistniałego problemu stosuje się różne techniki:

  • w przypadku dużego bólu wskazane są techniki rozluźniająco-relaksujące
  • przy ograniczeniach ruchu stawów stosuje się techniki zwiększające zakres ruchu, tzw. mobilizacje
  • w stawach niestabilnych, ze zbyt dużym zakresem ruchu wykonuje się techniki stabilizujące

Dzięki odpowiednim pozycjom i działaniom w krótkim czasie osiąga się bardzo dobry efekt leczniczy – zniesienie dolegliwości bólowych oraz poprawa ruchomości danego odcinka kręgosłupa lub stawu obwodowego. Aby jednak ten efekt utrzymać, należy w dalszym etapie usprawniania wzmacniać osłabione grupy mięśniowe dzięki indywidualnie opracowywanym ćwiczeniom oraz odtworzyć prawidłowy wzorzec ruchowy.

Scroll To Top