Tagi: terapiafotodynamiczna

Dermatolog-wenerolog

dermatolog

  • der­ma­to­sko­pia i wideodermatoskopia
  • kiro­chi­rur­gia bro­da­wek, włókniaków
  • foto­te­ra­pia łusz­czy­cy, bie­lac­twa i AZS
Scroll To Top
Uni-Med