Tagi: doppler

Endokrynolog

endokrynologia

  • lecze­nie cho­rób endokrynologicznych
  • dia­gno­sty­ka USG i USG color doppler
  • biop­sje cien­ko­igło­we tar­czy­cy, węzłów i sutka

Nefrolog, internista w Sosnowcu

nefrologia

  • kon­sul­ta­cje kli­nicz­ne w zakre­sie inter­ny, nefro­lo­gii i endokrynologii
  • lecze­nie nerek, nad­ner­czy, zabu­rzeń metabolicznych
  • lecze­nie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go krwi
Scroll To Top
Uni-Med