Tagi: dermoskopia

Wideodermatoskopia

dermatoskop1

  • dia­gno­sty­ka czer­nia­ka i zmian barw­ni­ko­wych skóry
  • kom­pu­te­ro­wo wspo­ma­ga­na ana­li­za para­me­trów zmia­ny skórnej
  • obser­wa­cja w cza­sie i porów­ny­wa­nie kolej­nych zdjęć skóry
Scroll To Top
Uni-Med