DiLO

Pacjenci chorzy onkologicznie – ze względu na rodzaj schorzenia – muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór złośliwy przeżyje, zależy przede wszystkim od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

dilo

W naszej przychodni Szybką terapię onkologiczną prowadzimy w poradniach:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), gdzie specjaliści medycyny rodzinnej, w uzasadnionych przypadkach, po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych i postawieniu wstępnej diagnozy mogą założyć kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, dokumentującą rozpoczęcie leczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej,
  • Poradni Dermatologii-Wenerologii (AOS), gdzie lekarze specjaliści dermatolodzy, w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego skóry (czerniaka) mogą skierować pacjenta na wstępną, a następnie w uzasadnionych przypadkach pogłębioną diagnostykę onkologiczną; w tym przypadku niezbędne jest zgłoszenie się pacjenta z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaną w POZ lub kartę taką wyda lekarz dermatolog również w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego
W ramach diagnostyki w POZ, możemy wykonać badania biochemiczne (TSH, FT3, FT4, PSA) i obrazowe (USG, RTG) szyi, całej jamy brzusznej oraz obwodowych węzłów chłonnych.

Celem wstępnej diagnostyki onkologicznej (realizacja do 35 dni) jest potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu złośliwego. W naszej Poradni Dermatologicznej wykonujemy:

  • dermatoskopię (99.9953) lub/i wideodermatoskopię (99.9954) zmian skóry, w podejrzeniu czerniaka złośliwego (grupa rozpoznań wg ICD: C43.X),
  • radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry (86.381 lub 86.382) wraz z zaopatrzeniem rany,
  • badanie histopatologiczne (Y90) przygotowanych z wycinków skóry preparatów, pod kątem komórek czerniaka złośliwego

Po potwierdzeniu czerniaka złośliwego specjalista dermatolog wyda lub uzupełni otrzymaną w POZ kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Diagnostykę pogłębioną (realizacja do 28 dni, rozpoczęcie maksymalnie 7 dni od zakończenia etapu diagnostyki wstępnej) wykonujemy u pacjentów, u których potwierdzono rozpoznanie czerniaka złośliwego. Ten etap diagnostyki na celu szczegółowe zróżnicowanie (zgodnie z klasyfikacją kliniczną i patologiczną) typu histopatologicznego nowotworu oraz ocenę zaawansowania stanu chorobowego, w tym przerzutów komórek nowotworowych do innych organów, w zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu leczenia. W ramach tego etapu badań przewidziana jest:

  • diagnostyka USG węzłów chłonnych (88.790)
  • diagnostyka USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (88.761)
  • badanie RTG klatki piersiowej (87.440)
  • pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET) całego ciała z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych (92.061)
Szybką terapią onkologiczną dla zakresu świadczeń skojarzonych w zakresie obu etapów diagnostyki onkologicznej nie są objęte pozostałe nowotwory skóry. Leczenie innych, niż czerniak złośliwy, nowotworów skóry odbywa się na zasadach ogólnych.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza POZ po zakończeniu leczenia. Karta (kilka stron formatu A4) zawierać będzie wykaz badań diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi, diagnozę, a w przypadku rozpoznania nowotworowego również informację o stopniu zaawansowania choroby. Będzie także nakreślony całościowy plan leczenia.

W ramach szybkiej terapii onkologicznej zawarliśmy umowy zakupu świadczeń z trzema pracowniami TK, w tym z dwoma na terenie Sosnowca, pracownią TK i PET-TK w Katowicach oraz laboratorium diagnostyki cytologicznej i histopatologicznej.

Leczenie w ramach Szybkiej ścieżki onkologicznej dla pacjentów ubezpieczonych jest bezpłatne na każdym etapie.

Scroll To Top