Statystyka

Sta­ty­sty­ka jako­ści naszych usług według respon­den­tów ankie­ty na dzień: 01.01.2013 r.

80% BARDZO DOBZE
10% DOBRZE
10% ŹLE

Weź udział w ankiecie

Scroll To Top
Uni-Med