Signal Iduna

W ramach umowy z Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferujemy następujące usługi medyczne:

  • ambulatoryjna opieka pielęgniarska (iniekcje domięśniowe, podskórne, pomiar ciśnienia, proste opatrunki)
  • ambulatoryjne konsultacje lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci
  • ambulatoryjne konsultacje pediatry dla dzieci
  • ambulatoryjne konsultacje wybranych lekarzy specjalistów dla dorosłych i dzieci
  • wizyty domowe
  • diagnostyczne badania czynnościowe (m.in. EKG spoczynkowe, holter EKG, holter RR, spirometria płuc)
  • badania diagnostyczne laboratoryjne (m.in. mocz, kał, biochemia, choroby infekcyjne, hematologia, hormony, immunologia, markery nowotworowe)
  • badania radiologiczne RTG – wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
  • badania radiologiczne USG (m.in. jama brzuszna i przestrzeń zaotrzewnowa, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, tarczyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
  • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
  • badania przepływów w naczyniach USG doppler (szyja, nerki, kończyny)
  • wycięcie zmian na skórze – złośliwych i łagodnych, wycięcie pojedynczej zmiany (kaszak, mały tłuszczak, włókniak lub inna tkanka) do oceny histo-patologicznej
  • badania histopatologiczne (wykonanie i ocena preparatu: biopsja, wycinek, cytologia)
  • rehabilitacja i fizykoterapia
  • stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • chirurgia stomatologiczna
  • szczepienia ochronne (m.in. sezonowe szczepienie przeciwko grypie, szczepienie przeciwko WZW typu B)

Zakres świadczeń zależny jest od pakietu ubezpieczenia. Świadczenia wykonane poza pakietem rozliczane są na warunkach komercyjnych.

Autoryzacja świad­czeń odbywa się na miejscu, za pomocą systemu informatycznego, na podstawie karty identyfikacyjnej i danych personalnych pacjenta. Nie jest konieczne umawianie wizyty przez infolinię Signal Iduna.

Scroll To Top