Schemat wizyt terapeutycznych

Najczęściej rehabilitacja odbywa się raz w tygodniu. Pacjent po zakończonej terapii zaopatrywany jest w jedno do trzech ćwiczeń (jako paca domowa). Zadanie to utrwala efekt osiągany przez terapeutę w gabinecie. Po tygodniu terapeuta ocenia wykonane zadanie i modyfikuje terapię do aktualnego stanu narządu ruchu. Dzięki temu rehabilitacja aktywnie ulega zmianie.

Pierwsza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna (60 min)
Podczas tej wizyta terapeuta przeprowadza dokładny wywiad i badanie fizykalne pod kątem rehabilitacyjnym. Terapeuta sprawdza aktywność fizyczną problematycznej części ciała poprzez badanie ruchów czynnych i biernych. Ocenia stopień poprawności wykonania zaburzonych schematów ruchowych. Następnie na podstawie badania przeprowadza wstępną terapię.

Druga i następna wizyta terapeutyczna (60min lub 30min)
Podczas kolejnych wizyt 90% spotkania obejmuje terapia. W zależności od dolegliwości obejmuje ona: mobilizacje stawowe, ćwiczenia stabilizacyjne, mobilizacje tkanek miękkich (masaż), fizykoterapię (zabiegi prądowe, ultradźwięki, laser, sollux, pole magnetyczne), kinesiology taping.

Scroll To Top