Rejestracja przez internet

 • reje­stra­cja on-line lub tele­fo­niczna do leka­rzy Działu POZ i Specjalistyki:

  Proszę kliknąć na ikonę

  numer tele­fonu (0048) 327852255

 

 • reje­stra­cja on-line lub tele­fo­niczna do leka­rzy Działu Sto­ma­to­lo­gii i Protetyki:

  Proszę kliknąć na ikonę

  numer tele­fonu (0048) 327852256

 

 • reje­stra­cja tele­fo­niczna ogólna pod nume­rem tele­fonu (0048) 327979756 i (+48) 517422112

 • tele­fo­niczne zgła­sza­nie wizyt domo­wych pod nume­rem tele­fonu komór­ko­wego (+48) 517422112

Scroll To Top