Rehabilitacja ortopedyczna

  • medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a – Obejmuje dokładną diagnostykę oraz takie elementy terapii jak: głęboki masaż poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, naciąganie torebki oraz trakcje; takie połączenie pozwala skutecznie leczyć zaburzenia ortopedyczne
  • trening sensomotoryczny, łączący elementy metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), ćwiczenia z użyciem sprzętu sensomotorycznego z treningiem na platformie równoważnej; połączenie tych metod pozwala z powodzeniem ćwiczyć zaburzenia równowagi wynikające z chorób neurologicznych, stanów pourazowych lub pooperacyjnych kończyn dolnych; stosowany również jako prewencja upadków u osób w podeszłym wieku

rehab7

Nasi lekarze

mgr fizjoterapii Magdalena Nowak

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
18-20
14-16
8-12
18-20
Scroll To Top