Laryngolog Sosnowiec

konsultacje lekarskie w zakresie diagnostyki i leczenia:

 • chorób ucha, niedosłuchu
 • chorób nosa
 • chorób jamy ustnej, gardła i krtani
 • chorób narządów głowy i szyi
 • diagnostyka wideoendoskopowa (rynoskopia endoskopowa)
 • diagnostyka laryngoskopowa (laryngoskopia lupowa)
 • diagnostyka mikrootoskopowa (badanie ucha przy użyciu mikroskopu)
 • tympanometria (infekcje ucha środkowego, perforacja błony bębenkowej, zatkany kanał słuchowy, niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza, perlak, otoskleroza, niedosłuch przewodzeniowy i niedosłuch odbiorczy, niektóre schorzenia neurologiczne)
 • audiometria tonalna (badanie skriningowe)
 • diagnostyka odruchu strzemiączkowego
W poradni dysponujemy następującym sprzętem:
 • bezprzewodową lampą czołową z oświetleniem LED firmy Karl Storz (Niemcy)
 • rynsokopem firmy Richard Wolf (Niemcy)
 • endoskopami firmy Richard Wolf (Niemcy)
 • źródłem światła z torem wizyjnym do wideodiagnostyki wraz z ekranem LCD
 • mikroskopem laryngologicznym
 • ssakiem Atmos LC16 (Niemcy)
 • tympanometrem-audiometrem cyfrowym Interacoustics MT10 (Dania)
 • aparat QuikRead GO firmy Orion Diagnostica  (Finlandia) do szybkiego i dokładnego ilościowego oznaczenia stężenia białka CRP w krwi oraz jakościowego oznaczania w próbkach wymazu z gardła bakterii paciorkowca
 • autoklawem Statim 7000 (Kanada) -wszystkie narzędzia są sterylizowane i pakowane w sterylne jednorazowe pakiety
Leczenie pacjentów powyżej 15 roku życia.

Nasi lekarze

Dr n. med. Piotr Wardas

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
17-20

Specjalizacje: otolaryngologia
Zainteresowania zawodowe: chirurgia, małoinwazyjne leczenie endoskopowe zatok metodą FEES, farmakologia doświadczalna
Notka biograficzna:
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Obecnie adiunkt Katedry i Kliniki Laryngologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. Publikuje w polskich i zagranicznych periodykach medycznych.
Kierownik Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Barbary w Sosnowcu.

Scroll To Top