OPTUS

Osoba chcąca przystąpić do OPTUS wpłaca na swoje indywidualne konto medyczne comiesięczną składkę w wybranej przez siebie kwocie. Po zgromadzeniu minimalnej wartości wkładu członkowskiego, otrzymuje dla siebie i swojej rodziny Kartę OPTUS, dającą dostęp do indywidualnego konta i upoważniającą do korzystania z niepublicznych placówek służby zdrowia autoryzowanych przez OPTUS.
Placówka służby zdrowia pobiera bezgotówkową opłatę z indywidualnego konta medycznego pacjenta za pośrednictwem Karty OPTUS.

Środki zgromadzone na koncie medycznym można przeznaczyć na:

– wizyty u lekarzy
– wizyty domowe lekarza rodzinnego
– pełny zakres leczenia dentystycznego
– badania diagnostyczne (m.in. laboratoryjne, spoczynkowe EKG, holter, USG, USG doppler, RTG, wideodermatoskopia)
– zabiegi i terapie (m.in. kriochirurgia, fototerapia)
– rehabilitację i fizykoterapię
– zakup pomocy medycznych (m.in. protezy zębowe)
– inne usługi medyczne będące w naszej ofercie

Posiadacz konta medycznego potwierdza wykonanie usługi medycznej numerem PIN na klawiaturze paypadu.

Scroll To Top