Oferta DCR

Zapraszamy do obejrzenia materiału promocyjnego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

Odpłatne usługi medyczne świadczone są w Oddziałach :

– Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Rehabilitacyjnych
– Rehabilitacji Neurologicznej
– Reumatologicznym
– Opiekuńczo-Leczniczym
w oparciu o umowy cywilne i obowiązujące cenniki, w terminie ustalanym indywidualnie z Pacjentem;
w poradniach specjalistycznych (bez skierowania) :
– Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
– Reumatologicznej
– Preluksacyjnej
pracowniach diagnostycznych :
– Diagnostyki Laboratoryjnej
– Diagnostyki Obrazowej

Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o.
58-400 Kamienna Góra, ul. Janusza Korczaka 1
telefon: 75 6459600

Scroll To Top