Mondial Assistance

W ramach wieloletniej umowy z Mondial Assistance AWP Polska Sp. z o.o. ofe­ru­jemy organizację wizyt specjalisty medycyny rodzinnej w domu pacjenta w dni robocze w godzinach 8-20 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach 10-18, na terenie następujących miast:

 • Sosnowca
 • Będzina
 • Czeladzi
 • Dąbrowy Górniczej
 • Jaworzna
 • Mysłowic
 • Siemianowic Śląskich
 • Katowic

Umowa obejmuje także dostępność do następujących ambulatoryjnych świadczeń medycznych:

 • ambulatoryjna opieka pielęgniarska (iniekcje domięśniowe, podskórne, wlewy kroplowe, pomiar ciśnienia)
 • ambulatoryjne konsultacje lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci
 • ambulatoryjne konsultacje pediatry dla dzieci
 • ambulatoryjne konsultacje wybranych lekarzy specjalistów dla dorosłych i dzieci
 • diagnostyczne badania czynnościowe (m.in. EKG spoczynkowe, holter RR, spirometria płuc)
 • badania diagnostyczne laboratoryjne (m.in. mocz, kał, biochemia, choroby infekcyjne, hematologia, hormony, immunologia, markery nowotworowe, mikrobiologia)
 • badania radiologiczne RTG – wyko­ny­wane w Cen­trum Pro­fi­lak­tyki, Lecze­nia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odro­dze­nia 9, tele­fon 32 363 23 30
 • badania radiologiczne USG (m.in. jama brzuszna i przestrzeń zaotrzewnowa, nerki, moczowody, pęcherz moczowy, tarczyca, ślinianki, piersi, stawy, prostata)
 • badania laryngologiczne (mikrootoskopia ucha środkowego, wideolaryngoskopia, wideorynoskopia, diagnostyka odruchu strzemiączkowego, tympanometria) wykonywane podczas konsultacji laryngologicznej
 • dermoskopia / wideodermoskopia wykonywana podczas konsultacji dermatologicznej
 • biop­sja cien­ko­igłowa tar­czycy, ślinia­nek, sutka
 • badania przepływów w naczyniach USG doppler (szyja, nerki, kończyny)
 • rehabilitacja, fizykoterapia, kinesio taping
 • szczepienia ochronne (m.in. sezonowe szczepienie przeciwko grypie, szczepienie przeciwko WZW typu B)
 • leczenie stomatologiczne w bardzo szerokim zakresie (chirurgiczne, endodontyczne, zachowawcze oraz profilaktykę i znieczulenia The Wand) wraz z diagnostyką RTG punktową i panoramiczną

Świad­cze­nia udzie­lane są po zgło­sze­niu przez AWP Polska Sp. z o.o.

Scroll To Top