Lekarz Łukasz Pilch

Godziny przyjęć
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
17-20
17-20

Dodatkowe informacje:

Specjalizacje: neurologia
Umiejętności: diagnostyka dopplerowska tętnic szyjnych, kręgowych i domózgowych
Notka biograficzna:
Ukończył studia wyższe w 2003 r. na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2010 roku zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując specjalizację z neurologii. Jest także absolwentem Wyższej Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie Placówkami w Służbie Zdrowia.

W 2006 r ukończył w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii kurs w zakresie diagnostyki dopplerowskiej naczyń krwionośnych szyi, tętnic łuku aorty, doppler przezczaszkowy.
W 2008 r. ukończył szkolenie podstawowe z neurofizjologii, które upoważnia do wykonywania badań EMG.
W 2012 r. usyskał certyfikat Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej w zakresie ultrasonografii tętnic domózgowych, przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskuej.
Od 2004 r. jest asystentem w Oddziale Neurologii / Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, a w 2017 r. został starszym asystentem w Oddziale Neurologii / Udarowym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej.

Scroll To Top
Uni-Med