Diagnostyka POZ

Wykaz badań diagnostycznych, za które płaci poradnia POZ, jest ściśle określony.

Wszystkie badania wykonywane są na zlecenie lekarza prowadzącego POZ. Pobranie materiału biologicznego jest wykonywane przez personel pielęgniarski w naszym gabinecie diagnostyczno-zabiegowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 9. Nie zachodzi potrzeba umawiania się w celu wykonania badań do innych poradni lub laboratoriów diagnostycznych. W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.

Bezwzględnie na czczo, czyli co najmniej 5-6 godzin bez posiłku należy być do pobrania krwi na poziom stężenia:

 • glukozy (cukru),
 • prolaktyny,
 • żelaza,
 • całkowitej zdolności wiązania żelaza,
 • oraz analizy:
 • morfologii z rozmazem,
 • OB (opad Biernackiego),
Co najmniej  14 godzin od ostatniego posiłku powinno upłynąć przed pobrania krwi przy analizie stężenia lipidów we krwi (cholesterol, jego frakcje LDL i HDL, trójglicerydy) np. jeśli pobranie ma być o 8 rano, ostatni posiłek to lekki podwieczorek o godzinie 18. Potem można pić niesłodzone płyny.

Jeśli ma być wykonane badanie poziomu cukru na czczo i po obciążeniu (tzw. krzywa cukrowa), należy zgłosić się rano na pobranie krwi na czczo i mieć ze sobą glukozę (50 albo 75 g – według zaleceń lekarza). Po pierwszym pobraniu krwi należy wypić w ciągu 5 minut roztwór glukozy (50 g w 250 ml wody, a 75 g w 300 ml wody). Od tego momentu kolejne pobranie krwi , w zależności od zlecenia lekarza, po dwóch godzinach albo po godzinie i dwóch. W tym czasie nie wolno już nic jeść ani pić ani obciążać organizmu aktywnością fizyczną.

Nie trzeba być na czczo do wszystkich pozostałych badań, takich jak:

 • poziom hormonów (poza prolaktyną),
 • test na Helicobacter i inne czynniki zakaźne,
 • hemoglobina glikowana,
 • PSA i inne markery nowotworowe,
 • ASO,
 • immunoglobuliny,
 • CRP (badanie można wykonać natychmiast w poradni, podczas wizyty lekarskiej),
 • grupa krwi,
 • antygeny HBs, HCV, HIV.
Analizy wykonywane są przez dwa duże laboratoria: Almed i Diagnostyka. Wyniki otrzymujemy w formie wydruków. Mam także dostęp on-line do bazy wykonanych badań. Na życzenie pacjentów wyniki badań mogą być dostępne on-line na indywidualnym koncie Mediqus Przychodnia.

Dysponujemy także nowoczesnym aparatem QuikRead go do szybkiego ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego (CRP) w krwi pełnej, surowicy i osoczu. Ze względu na bardzo małą objętość próbki (zaledwie 10 μl) jest to idealne rozwiązanie diagnostyczne u noworodków i niemowląt.
orion2011b
Test daje wiarygodne wyniki zaledwie w ciągu kilku minut i znacząco przyspiesza prawidłową decyzję co do zastosowania antybiotykoterapii w wielu chorobach infekcyjnych, zakażeniach bakteryjnych, różnych układowych chorób zapalnych, w tym dróg oddechowych (POChP, astmie), układu pokarmowego, reumatoidalnym zapaleniu stawów i urazach.
Aparat umożliwia także wykonanie szybkiego testu jakościowego wykrywającego w próbkach z gardła obecność bakterii paciorkowca Strep A (Streptococcus pyogenes), która jest czynnikiem powodującym bakteryjne zapalenie gardła.

Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
 • płytki krwi,
 • retikulocyty,
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód,
 • potas,
 • wapń zjonizowany,
 • żelazo,
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),
 • stężenie transferyny,
 • stężenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c)
 • mocznik,
 • kreatynina,
 • glukoza,
 • test obciążenia glukozą,
 • białko całkowite,
 • proteinogram,
 • albumina,
 • białko C-reaktywne (CRP),
 • kwas moczowy,
 • cholesterol całkowity,
 • cholesterol-HDL,
 • cholesterol-LDL,
 • triglicerydy (TG),
 • bilirubina całkowita,
 • bilirubina bezpośrednia,
 • fosfataza alkaliczna (ALP),
 • minotransferaza asparaginianowa (AST),
 • aminotransferaza alaninowa (ALT),
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),
 • amylaza,
 • kinaza kreatynowa (CK),
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
 • czynnik reumatoidalny (RF),
 • miano antystreptolizyn O (ASO),
 • hormon tyreotropowy (TSH),
 • hormon wolna trójjodotyronina (FT3),
 • hormon wolna tyroksyna, tetrajodotyronina (TF4),
 • antygen HBs-AgHBs,
 • swoisty antygen sterczowy całkowity (PSA),
 • VDRL.

Badania moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz mikroskopową oceną osadu,
 • ilościowe oznaczanie białka,
 • ilościowe oznaczanie glukozy,
 • ilościowe oznaczanie wapnia,
 • ilościowe oznaczanie amylazy.

Badania kału

 • badanie ogólne,
 • pasożyty,
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia

 • wskaźnik protrombinowy (INR),
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
 • fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem,
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem,
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym
Aparat BTL-08 LC

Badanie spirometryczne płuc wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym

btl-08spiroBadania ultrasonograficzne (USG) wykonywane na miejscu w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym po ustaleniu terminu

 • jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego (88.761),
 • nerek i moczowodów oraz pęcherza moczowego (88.752),
 • tarczycy i przytarczyc (88.713),
 • ślinianek (88.717),
 • obwodowych węzłów chłonnych (8.790)

badanie usg

Zdjęcia radiologiczne wykonywane w Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki MEDICO NZOZ sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Odrodzenia 9, telefon 32 363 23 30

   • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
   • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ.
Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia (CT) , rezonans magnetyczny (MRI) lub pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET), kierować mogą jedynie lekarze specjaliści, także w ramach szybkiej ścieżki Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (tzw. Pakietu Onkologicznego).

Scroll To Top