Życzenia świąteczne

Dzię­ku­jąc Pań­stwu ser­decz­nie za dotych­cza­so­wą współpracę
pra­gnie­my zło­żyć życze­nia cie­płych i rodzinnych
Świąt Boże­go Narodzenia
oraz samych suk­ce­sów w nadchodzącym
Nowym Roku

Wła­ści­cie­le, leka­rze i pracownicy
Uni-Med Cen­trum Medyczno-Stomatologicznego

Scroll To Top
Uni-Med