Wizyty specjalistyczne w ramach NFZ

Aktualizacja z dnia 23.05.2018:

Umowa z NFZ w zakresie realizacji świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej została dzisiaj przedłużona kolejnym aneksem do 31 grudnia 2018.

 

Aktualizacja z dnia 13.12.2017:

Poradnia Dermatologiczna i Poradnia Leczenia Bólu będą funkcjonować bezpłatnie dla świadczeniobiorców, w ramach aneksu do umowy, do 30 czerwca 2018 roku.

13 grudnia, dzięki pozytywnej decyzji Dyrektora SOW NFZ udało się dojść do porozumienia w kwestii zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na funkcjonowanie naszej Poradni Dermatologicznej w pełnym zakresie jej funkcjonowania.

Aktualizacja z dnia 17.11.2017:

Limit wykonania świadczeń dla pacjentów pierwszorazowych w Poradni Dermatologicznej został już przekroczony o 3.80%. Przekroczenie limitu przyjęć w tej poradni w III kwartale 2017 roku nadal nie zostało rozliczona przez Śląski OW NFZ. Podobna sytuacja występuje w przypadku „nielimitowanych” świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO). Nie otrzymaliśmy finansowania na te świadczenia, pomimo zagwarantowania ich w obowiązującej umowie.
Wobec tego, jeśli NFZ nie zwiększy nam limitów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, nie przedłużymy umowy. Co kwartał zgłaszamy ŚOW NFZ przekroczenie limitu w Poradni Dermatologicznej, zabezpieczając jako jedyna poradnia w okolicy kompleksowo świadczenia diagnostyczno-lecznicze w zakresie diagnostyki znamion, dermochirurgii i fototerapii UV. NFZ każdorazowo odrzuca prośbę o zwiększenie zabezpieczenia finansowego tych świadczeń.

Aktualizacja z dnia 19.09.2017:

Umowa z NFZ w zakresie realizacji świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej została przedłużona do 30 czerwca 2018.

Aktualizacja z dnia 09.06.2017:

Umowa z NFZ w zakresie realizacji świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej została przedłużona do 30 września 2017.

W związku z negatywną odpowiedzią NFZ (poniżej) na prośbę o zwiększenie limitu przyjęć w Poradni Dermatologicznej wizyty zaplanowane do 30.06.2017 w ramach świadczeń refundowanych zostają odwołane.

Pacjenci mogą skorzystać w wyznaczonych dniach z jednorazowych wizyt kontrolnych w cenie, jaką płaci nam NFZ, czyli 30 zł.

Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej od 1 października 2017 nie będziemy współpracować z NFZ w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z powodu niestabilności finansowania świadczeń i braku możliwości zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń. Minister Zdrowia zaprasza chorych do poradni przyszpitalnych sieci szpitali.

Oryginał skierowania, jaki dostarczyli Państwo do poradni, można odebrać w rejestracji poradni.

Comments

comments

Scroll To Top