Wizyty specjalistyczne w ramach NFZ

Aktualizacja z dnia 19.09.2017:

Umowa z NFZ w zakresie realizacji świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej została przedłużona do 30 czerwca 2018.

Aktualizacja z dnia 09.06.2017:

Umowa z NFZ w zakresie realizacji świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej została przedłużona do 30 września 2017.

W związku z negatywną odpowiedzią NFZ (poniżej) na prośbę o zwiększenie limitu przyjęć w Poradni Dermatologicznej wizyty zaplanowane do 30.06.2017 w ramach świadczeń refundowanych zostają odwołane.

Pacjenci mogą skorzystać w wyznaczonych dniach z jednorazowych wizyt kontrolnych w cenie, jaką płaci nam NFZ, czyli 30 zł.

Jednocześnie informujemy, że najprawdopodobniej od 1 października 2017 nie będziemy współpracować z NFZ w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej z powodu niestabilności finansowania świadczeń i braku możliwości zagwarantowania ciągłości udzielania świadczeń. Minister Zdrowia zaprasza chorych do poradni przyszpitalnych sieci szpitali.

Oryginał skierowania, jaki dostarczyli Państwo do poradni, można odebrać w rejestracji poradni.

Scroll To Top