Świąteczna suuuuper promocja

175476_unimed_m2

-30% taniej za pro­fe­sjo­nal­ne pia­sko­wa­nie zębów, teraz tyl­ko 126 zł

do - 46% taniej za lecze­nie kana­ło­we pod mikro­sko­pem, lecze­nie już od 350 zł

Zapra­sza­my do naszych leka­rzy dentystów

Infor­ma­cje i zapi­sy pod naszy­mi nume­ra­mi telefonów.

Scroll To Top
Uni-Med