Protetyka stomatologiczna w ramach NFZ

Jesteśmy jedyną na terenie Sosnowca Poradnią Protetyki Stomatologicznej przyjmującą pacjentów w ramach umowy z NFZ od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2022 roku.

W poradni przyjmuje doświadczony specjalista protetyki i implantoprotetyki Krzysztof Zieliński.

Wykorzystujemy najnowsze masy wyciskowe, elementy precyzyjne, rozwiązania indywidualne i współpracujemy z najlepszymi w regionie pracowniami protetycznych technik dentystycznych, w tym z centrum frezowania CAD/CAM.

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje leczenie protetyczne z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).

Poza kontraktem z NFZ wykonujemy wszystkie rodzaje nowoczesnych uzupełnień protetycznych, mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam, mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane oraz prowadzimy leczenie implantoprotetyczne i leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

most komb1

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Comments

comments

Scroll To Top