Protetyka stomatologiczna w ramach NFZ

Jesteśmy jedyną na terenie Sosnowca Poradnią Protetyki Stomatologicznej przyjmującą pacjentów w ramach umowy z NFZ od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2022 roku.

W poradni przyjmuje doświadczony specjalista protetyki i implantoprotetyki Krzysztof Zieliński.

Wykorzystujemy najnowsze masy wyciskowe, elementy precyzyjne, rozwiązania indywidualne i współpracujemy z najlepszymi w regionie pracowniami protetycznych technik dentystycznych, w tym z centrum frezowania CAD/CAM.

W ramach bezpłatnych świadczeń pacjentowi przysługuje leczenie protetyczne z zastosowaniem protez akrylowych w szczęce i żuchwie raz na 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2011 r. Pacjentowi przysługuje także prawo do bezpłatnej naprawy protezy raz na 2 lata od dnia 1 stycznia 2011 r. (także w większym zakresie, np. z wyciskiem lub podścieleniem protezy).

Poza kontraktem z NFZ wykonujemy wszystkie rodzaje nowoczesnych uzupełnień protetycznych, mosty, korony por­ce­la­nowe, korony peł­no­ce­ra­miczne Lava Cer­cam, mosty (szy­no­wa­nie zębów) z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii włó­kien szkla­nych, pod­par­cia szklane oraz prowadzimy leczenie implantoprotetyczne i leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

most komb1

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Transfer wyciskowy doręcony do implantu

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Łącznik dokręcony do implantu na zdjęciu RVG

Scroll To Top