Dzień bezpłatnej diagnostyki stomatologicznej

W dniu 02.09.2013 odbę­dzie się dzień bez­płat­nej dia­gno­sty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej.

Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na, dla­te­go zapisz się już dziś!

 

Scroll To Top